elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

URTEAK / 1931

98 kronika

 1. Eguberri-Gabon-Urte zarrak ondo igaroak izango dituzu, noski, irakurle [...]

  El Día, 1931-01-03 | Ixaka

 2. Laisterkariak.— Gabon Zar.— Ezkon-deiak.— Gau-gurtzalliak.— Urte berri.— Jaiotzak.— Osakuntza.— Eleizakuak.— Izpar beltza.—

  El Día, 1931-01-04 | Aixerixa

 3. Jesusen Biotza'ren Elizkizuna.— «Utarre»ri.— Erregenak dirala ta.— ¿Bidean galdu ote dira?.—

  El Día, 1931-01-08 | Maitxo

 4. Eskerrak.— «Maitxo»ri.— Naskaldia.— Deun Agate.— Luistarrak.— Esanak...—

  El Día, 1931-01-11 | Aberri

 5. ¡A «Luzear»!.— Mariaren alabak.— Luistarren berri.—

  El Día, 1931-01-13 | Ixaka

 6. «Luzear» jaunari.— Saski naski.— «Aberri»ri.— Maria'ren Alabak.—

  El Día, 1931-01-17 | Maitxo

 7. Ezkontza.— Gau gurtzaliak.— Eusko Kirola.— San Anton'ak.— Luzear'i.—

  El Día, 1931-01-18 | Aixerixa

 8. Luistarrak.— «Agiro Mendi»'ri.— «Edoya».—

  El Día, 1931-01-23 | Ixaka

 9. Deun Andoni.— Koldobikatarrak.— Laisterkariak.— Osakuntza.— Izpar beltza.— Gudari.— Batzarra.— Beste batzar bat.— Deia.— Ezkon deiak.— Osakuntzak.— «Kirikiño» Alde.— Arpidea.—

  Euzkadi, 1931-01-24 | Aberri, Aixerixa

 10. Osakuntza.— Eleizakuak.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Laisterketa.—

  El Día, 1931-01-29 | Aixerixa

 11. «Kirikiño» aldez.— Deun Agate.— Naskaldia.— Gaurko diputadu gaiak.—

  El Día, 1931-01-30 | Aberri

 12. Ez lenengoan baño, eguna etorri zitzaigun, bai [...]

  El Día, 1931-02-03 | Ixaka

 13. Nere aizpatxo maitiei.—

  El Día, 1931-02-04 | Maitxo

 14. Laisterketa.— Eriotza.— Grippe.— Luistarrak.— Jaiotza.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1931-02-11 | Atxolin

 15. Aita Santua (Doipurua)ren eguna.— Aratoste (Karnabalak).— Lasterketa.— Arrua'ko «Mariaren alaba bat»i.—

  El Día, 1931-02-17 | Ixaka

 16. Agur Endoya.—

  El Día, 1931-02-24 | Ixaka

 17. Etxeratu.— Laisterketa.— Izpar beltza.— Anka berria.— Gela berria.—

  El Día, 1931-02-28 | Aixerixa

 18. Etxeratu.— Izpar Beltza.— Anka berria.— Gela berria.— Antzeskia.— Jaiotza.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1931-03-03 | Aixerixa

 19. Jaiotza.— Elizakuak.— Antzeskia.— «Agiro mendi»ri.— Mariaren alabak.— Garizuma.— Gogo-Jardunak.— Eriotza.—

  El Día, 1931-03-04 | Ixaka

 20. Naste borraste.— Ezkontza.— Gaixorik.— Eriotza.—

  Euzkadi, 1931-03-11 | Atxolin

 21. Eliz-gaiak.— Antzerketak.— «Agiro-mendi»ri.—

  El Día, 1931-03-13 | Ixaka

 22. Osakuntza.— Izpar beltza.— Gogo jardunak.— Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1931-03-14 | Aixerixa

 23. ¡Abertzaliak ernai! Uri onetan ustez dakiguna da ez dala izango 29'garren ataleko [...]

  El Día, 1931-03-17 | Aixerixa

 24. Antzezkia.— Gogo Jardunak.— Koldobikatarrak.— Mañari'ra.— Izpar beltzak.— Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1931-03-18 | Aixerixa

 25. Antzeskizuna.— Gogo-jardunak.— Koldobikatarrak.— [...].— Izpar beltzak.— Auteskundiak.—

  El Día, 1931-03-20 | Aixerixa

 26. Osakuntzak.— Eleikizakuak.— Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1931-03-26 | Aixerixa

 27. Eriotzak.— Juan da etorriak.— Auteskundiak.— Eleizkizunak.— Donokira.— Ezkon deiak.— Izpar beltza.— Ikertu.—

  Euzkadi, 1931-03-27 | Aixerixa

 28. Izpar beltzak.— Ezkontzak.— Andre Mari «Martiko».—

  El Día, 1931-03-28 | Ixaka

 29. Aste Deuna.— Paskua.— Naste.— Orri beltza.— Auteskundeak.—

  El Día, 1931-04-09 | Ixaka

 30. Erkalde-republika.— Naste.— Jaunartzea.— Arnobate'n.—

  El Día, 1931-04-21 | Ixaka

 31. Arnoateruntz.— Langile jaia.— Izpar beltza.—

  El Día, 1931-04-26 | Ixaka

 32. Emen gera.— Eleiz gaiak.— Ekaitza.— Erosi ta irakurri.— Juan etorriak.— «Anaxtaxio» ta «Iturralde»ri.— Euzko langiliak.—

  El Día, 1931-05-06 |

 33. Uri batzar berria.—

  El Día, 1931-05-12 | Euzko langile bat

 34. ¡A,Aberri!.— Salgei.—

  El Día, 1931-05-20 | Ixaka

 35. Eliskizuna.— Eskontzak.— Apari bat.— Deun Isidor.— Itzaldia.—

  Euzkadi, 1931-05-20 | Atxolin

 36. Itzaldiak.— Ezkontza.— Elorrio'ra.— Naskaldia.— Aberri'ri.—

  Euzkadi, 1931-05-27 | Atxolin

 37. Abertzaletasuna.— Itzeikizunak.— Elorrio'n.— Agur samiña.— Loyola'n.—

  Euzkadi, 1931-05-28 | Aberri

 38. Uribatzarreko berri.— Abertzaliak.— «Agiro mendi»ri.—

  El Día, 1931-05-29 | Ixaka

 39. Itzaldia.— Jaiotza.— Trinidade.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1931-05-30 | Aixerixa

 40. «Errena»ri.—

  El Día, 1931-05-31 | Mirentxu

 41. Itzaldia.— Trinidad.— Pixu Ikusketa.— Osakuntzak.—

  Euzkadi, 1931-06-04 | Aixerixa

 42. Eriotz gogorrak.— Eliz gaiak.— Ongi etorri Mirentxu.—

  El Día, 1931-06-09 | Ixaka

 43. Eskerrak ¿nori? Euzkadi'ri, biali zenizkidazun «pakete» aregatik, pizka bateko lana badet aiek [...]

  El Día, 1931-06-13 | Txo

 44. Lizarra'ra.— Zarauz'era.— Elizkizunak.— Deun Andoni.— Lan gutzi.— Naskaldia.— Jaiotza.— Deun Andoni.— Urkiolan.— Koldobikatarrak.— Estella'n.— Naskaldia.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1931-06-18 | Aixerixa

 45. Itzaldiak.— Zarauz'en.— Ondarrua'ra.— Koldobikatarrak.— Auteskundeak.—

  Euzkadi, 1931-06-25 | Atxolin

 46. Garritza'rentzat arpidea.— Ezkontza.— Il otoizketa'k.— Itzaldia.— Batzoki barri baten zabalkindia.— Azken izparra.—

  Euzkadi, 1931-06-27 | Aixerixa

 47. Merienda.—

  El Día, 1931-06-30 | Txantxiku

 48. Auteskundiak.— ¿Txantxiku beaz?.—

  El Día, 1931-07-02 | Ixaka

 49. Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1931-07-02 | Atxolin

 50. Arrua'ko «Maria'ren alaba»ri.— Errena'ri.— «Burdin bide»ri.— «Agiro mendi»ri.—

  El Día, 1931-07-04 | Mirentxu

 51. Jaupa bat.— Illeroko Jaun artzea.— Egualdia.— Azoka.— Jaiotza.—

  Euzkadi, 1931-07-04 | Atxolin

 52. Auteskundiak.— Deun Kepa.— Urte betetzea.— Euzkel izena.— Izpar ituna.—

  Euzkadi, 1931-07-07 | Aixerixa

 53. Aranburu'ren sendiari laguntzeko.— Euzkel izena.— Jaiotza.—

  El Día, 1931-07-08 | Aixerixa

 54. Euzko batxokien zabalketa.— Naskaldija.— Mirenen alabak.— Nekazariak.— Egazkia.— Arpidea.—

  Euzkadi, 1931-07-10 | Atxolin

 55. Gernika'n.— Elizkizunak.— Zorijonak.— Etorria.— Sua.— Arpidea.—

  Euzkadi, 1931-07-16 | Atxolin

 56. Ongi etorria.— Txistulari.— Karmen'go Ama.— «Aberri».— ¿Benetan?.—

  El Día, 1931-07-18 | Ixaka

 57. «Luzear».— Naste.— Batzoki berria.— Kantalapiedra'tar bati.—

  El Día, 1931-07-24 | Aberri

 58. ¿Kantalapiedra'koa ori?.— Deun Iñaki jaia.—

  El Día, 1931-07-29 | Sosua

 59. Mendaro'ko euzko-batzokia'ren zabalkundia goi-gorengua izan zan il onen 24'an eta 25'an.— Onespena.— Ezpatadantza.— Aurreskua.— Oturuntza.— Arratsaldian iruterdietan.— Olerkiak.— Itzaldia.— Aurreskua.— Batzarra.— Mendigoxaliak.— Ikurriñak eta ostea.— Euzko Batzokien zabalketak.— Perretxikoak.—

  Euzkadi, 1931-07-29 | Aixerixa

 60. Txantxiku'ri.— Merienda.—

  El Día, 1931-07-30 | Maitxo

 61. Euzko Langilien Alkartasuna

  El Día, 1931-08-04 | Aixerixa

 62. Elgoibar'ko Euzko-Batzoki berria'ren zabalkundia, eta ikurriñ berrien onetsa gozenetakua atera zan illan [...]

  Euzkadi, 1931-08-04 | Aixerixa

 63. Eleikizuna.— Izpar beltzak.—

  Euzkadi, 1931-08-07 | Aixerixa

 64. Gora berak.— Salbadore.— Eleizakuak.— Deun Laurentzi.— Deun erroka.—

  Euzkadi, 1931-08-09 | Aixerixa

 65. Eleizkizunak.— Naskaldija.— Mendigoxaliak.— «Altzeta»n oroimenak.— Deun Laurentzi.— Euzko Batzokian.—

  Euzkadi, 1931-08-12 | Atxolin

 66. Uri onetako pestak.—

  Euzkadi, 1931-08-18 | Atxolin

 67. Ongi etorria.— Eriotzak.— Naste-borraste.— EUZKADI ongi etorri.— Euzkel izenak.— Izpar beltzak.— Ibillaldiak.— Txetarketa.— Zornotza'ra.—

  Euzkadi, 1931-09-27 | Aixerixa

 68. Deun Mikel.— Emakume Abertzale Batza.— Ikastola.— Zornotza'n.— Getaria'ra.— Eriotza.—

  Euzkadi, 1931-10-01 | Atxolin

 69. Uarra.—

  Euzkadi, 1931-10-02 | Garbiņe

 70. Datorren igandian guztiok Bergara'ra.—

  Euzkadi, 1931-10-09 | Garbiņe

 71. Osakuntza.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Zozkera.— Gora berak.— Eleizakuak.— Bergara'ra.—

  Euzkadi, 1931-10-11 | Aixerixa

 72. Bergara'n.—

  Euzkadi, 1931-10-16 | Atxolin

 73. Osakuntza.— Izpar beltza.— Eleizakuak.— Gexorik.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1931-10-18 | Aixerixa

 74. Agur.— Kristo errege.— Emakumeak.— An, emen.— Entzun.—

  El Día, 1931-10-28 | Aberri

 75. Kistoren eguna.—

  Euzkadi, 1931-10-28 | Aixerixa, Atxolin

 76. Jantzi artzia.— Izpar beltza.— Emakume Abertzale Batza.—

  Euzkadi, 1931-10-29 | Aixerixa

 77. Agurtu.— Ernani'ko Emakume Abertzale Batza'koen.— Itzaldia.—

  Euzkadi, 1931-10-31 | Aixerixa

 78. Agurtu.— Ernaniko emakune abertzale batzakoeri.— Itzaldia.—

  El Día, 1931-11-01 | Aixerixa

 79. Itzaldia.— Euzkel-ixena.— Elexakoak.— Jayotza.— Ildakoak.— Ezkonduak.—

  Euzkadi, 1931-11-10 | Aixerixa

 80. Azaldu da.— Emakume Abertzale Batza.— EL DIA'ren arpidea.— Naste.— Gaixo.— Laisterketa.— Gora berak.— Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-11-13 | Aixerixa

 81. Izpar beltza.— Ezkontza.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1931-11-15 | Aixerixa

 82. Euskal abestiak.— Deia.— Asturias'tik.—

  El Día, 1931-11-17 | Ixaka

 83. Eriotza.— Donokira.— Koldobikatarrak.— Ezkontza.— Eguraldia.— Gaxorik.— ¡Au da etorrerea!.— Arpidea.—

  Euzkadi, 1931-11-17 | Atxolin

 84. Azkoiti'n.— Durango.— Entzun.—

  Euzkadi, 1931-11-26 | Aberri

 85. Koikille deuna.— E.-A.-B. ikurrin'en onespean.— Osakuntza.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1931-11-27 | Atxolin

 86. «Kuku» jatorrari.—

  Euzkadi, 1931-11-28 | Garbiņe

 87. Arana Goiri'tar Sabin'en gogo aldez.— Eriotza.— Aberri mutil zarrari gertatu zagona.—

  Euzkadi, 1931-12-01 | Atxolin

 88. Lekaime berriak.— Izpar beltza'k.— Jaiotza.— Osakuntza.— Ama Miraritzuba.— Geltoki'ko buru.— Itzaldia.—

  Euzkadi, 1931-12-03 | Aixerixa

 89. Elizgaiak.— Luzear'ri.—

  El Día, 1931-12-04 | Ixaka

 90. Luzear'eri.— Abertzaletasuna.— Anaitasuna.— Izpar beltza.— Eleizkizuna.— Jun zan ileko gora berak.—

  El Día, 1931-12-08 | Aixerixa

 91. Il otoizketa eta jaupa bat.— Eleizakuak.— Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-12-12 | Aixerixa

 92. Iri indarketa.— Sortzez Garbia.—

  El Día, 1931-12-15 | Aixerixa

 93. Euzko batzokian.— Eriotzak.— Eguraldia.— Etorriak.—

  Euzkadi, 1931-12-17 | Atxolin

 94. Itzaldiak.— Batzarra.— Izpar beltza.— Itzaldia.—

  Euzkadi, 1931-12-20 | Aixerixa

 95. «Lauaxeta»ri.— Azkoitia'ko Miren Karmele'ri.— «Errena»ri.— Bergara'ko emakume biri.— Uarra.—

  Euzkadi, 1931-12-22 | Garbiņe

 96. Eguarriak.— Gabon-zarreko peria.— Eriotza.— Itzaldia.— Egualdia.— Jaiotxa.— Etorriak.—

  Euzkadi, 1931-12-23 | Atxolin

 97. Eleizkixuna.— Izpar beltza.— Jayotza.— Itzaldia.— Gure kirola.— Indarketa.— Deya.— Josu'ren jayotza.— Emakume Abertzale Batza.—

  Euzkadi, 1931-12-25 | Aixerixa

 98. Emakume abertzaleak.— Gabon Eguberri.—

  El Día, 1931-12-26 | Ixaka