elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-07-02

 

Auteskundiak.— Igandean uri onetan ere auteskundiak egin ziran oso paketxu eta eskubikoak oso errez irabazi gendu, alperrik ibili ziran gorrixak bota eskuan eta abar. Elgoibar'ko jendeak erakutsi zuan eskerretik ezer eztagola eta azkenian ola geratu ziran Mendaro eta Elgoibar guztian.

Leizaola'tar Josu Mirena jauna, 641.

Pikabea'tar Errapel jauna, 638.

Pildain'tar Andoni jauna, 636.

Urkijo'tar Jule jauna, 635.

Garate'tar Justa jauna, 455.

Usabiaga'tar Jon jauna, 455.

Amilibia'tar Joseba Mirena jauna, 454.

Francisco'tar Endika jauna, 454.

Kastro'tar Koldobika jauna, 2.

Urgoiti jauna, 1.

Eta papel uts bat.

Emen ikusten da Estatuto Vasco'n gizonak auterki geyanetara dituela.

 

ATXOLIN