elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

URTEAK / 1930

33 kronika

 1. Luistarrak (koldobidatarrak).— Urrutizkin berria.— Urkiola'n.— Josu biotza'ren opaz.— Padua'ko Andoni donea.— Osakuntza.— Zinegotzi berria.— Deia.—

  El Día, 1930-06-19 | Aixerixa, Agurtzane

 2. Trinidadea.— Jaiotza.—

  El Día, 1930-06-20 | Maitxo

 3. Gaixoen aldez.— Urte betetzia dala ta.— Azterketak.— Notario berria.—

  El Día, 1930-06-22 | Aixerixa

 4. Alkar izketa

  El Día, 1930-07-13 | Maitxo

 5. Jaupa berria.— Jaiotza.— Ezkondeia.— Lurperatu.— Bidia konpondu.—

  El Día, 1930-07-17 | Ixaka, Aixerixa

 6. Eusko jaia.—

  El Día, 1930-07-26 | Aixerixa

 7. Euzko jaia Deun Laurentzi'n.—

  El Día, 1930-08-02 | Aixerixa

 8. Euzko jaia.— «Batenbat» eta «Mirentxu»-ri.— «Ixaka»-ri.—

  El Día, 1930-08-07 | Maitxo

 9. Naste borraste.— Maitxori.—

  El Día, 1930-08-09 | Ixaka

 10. Bartolome Deunaren eguna ospatutzeko Elgoibar'ko erriak egin dituan jayak oso alaiak izan [...]

  El Día, 1930-09-07 | Ixaka

 11. Eresaldiya.— Alperrik.—

  El Día, 1930-09-13 | Ixaka

 12. Agur.— Bergarako jaia.— «Arantxa»ri.— Bergara'ko aur egunera'ko arpidea.— Mutriku'ko abeslariak.—

  El Día, 1930-09-16 | Aberri

 13. Iya ituan dabillen «Ixaka» gizarajuari.— Gure galai «Aberri»ri.—

  El Día, 1930-09-18 | Agurtzane

 14. Agur.—

  El Día, 1930-09-20 | Ixaka

 15. Agur.— Batzarra.— «Txori zale bat»entzat.— Elizkizunak.—

  El Día, 1930-09-24 | Aixerixa, Ixaka

 16. Juan zan igandian uri onetako Euzko Langillien alkartasunak, eduki zuan urteko batzar [...]

  El Día, 1930-09-28 | Aixerixa

 17. Garbi ikusi degu, datozan auteskunde edo botaziotarako bat egin dutela Union General'ekoak [...]

  El Día, 1930-09-30 | Eusko langile bat

 18. Azketzi gaurkuagatik, «Luzear», «lauzik» balio ez duen jardun aldi onekin artzen dedan [...]

  El Día, 1930-10-01 | Ixaka

 19. Eliz berriak.— Izpar beltza.— Itziar'era.—

  El Día, 1930-10-11 | Ixaka

 20. Itziar'en.— Luzear'entzat.—

  El Día, 1930-10-18 | Ixaka

 21. Elizkizunak.— Gaur.—

  El Día, 1930-10-26 | Ixaka

 22. Kristo errege.— Naste.— Illeroko azoka (periya).—

  El Día, 1930-10-30 | Ixaka

 23. Deunoro.— Mixio jaia.— Naste.— ¡Entzun...!.— Abertzaleak.— Or konpon.— Lezo'ko Anastaxio'ri.—

  El Día, 1930-11-06 | Aberri

 24. Eliz gaiak.— Mixio eguna.— Gaixo.—

  El Día, 1930-11-08 | Ixaka

 25. Elizkizuna.— Ilaren lenengo ostirala.— «Aberri» mutill gazteari.—

  El Día, 1930-11-09 | Agurtzane

 26. Misio eguna.— Maria'ren alabak.— Zerura.—

  El Día, 1930-11-19 | Ixaka

 27. Ama miragarriaren omenez.— Lasterketa.— Luistarrak.— Naste.—

  El Día, 1930-11-22 | Ixaka

 28. Ibillaldi bat.— — Sarri askotan, bere gogo eginkizunetara, eta etxeko jun egorretara, gure aurretik alai eta bizkor aurreratzen da — Txistulariak.— Ama mirarigarriaren jaia.— Jaupa.— Jun etorriak.—

  El Día, 1930-11-26 | Ixaka

 29. Jaupa bat.— Soraluzen.— Orriak.— Eleizkizuna.— Jaiotza.— Ezkontzak.— Jantzi artzea.—

  El Día, 1930-11-30 | Aixerixa

 30. Sortzez garbiaren bederatziurrena.— Baratza txukuntzen.—

  El Día, 1930-12-13 | Maitxo

 31. Sortzez garbia dan Amaren omenez, oso elizkizun ederrak izan ditugu, baita bederatziurren [...]

  El Día, 1930-12-19 | Ixaka

 32. Klara Donearen eleizan.—

  El Día, 1930-12-20 | Maitxo

 33. Josu'ren Jaiotz Egunian.— Jaiotza.— Izpar-beltzak.— Osakuntzak.—

  El Día, 1930-12-28 | Aixerixa