elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1931-02-24

 

Agur Endoya.— Agur. Ostiralean tximist burdian igaro da Endoya eta berarekin Zegama'ko lagun bat, Villaverde-Asturias aldeko urira, irakaslari. Ustez-ustegabeko elkar ikusita izan det, Endoya lagun maite onekin; bostekua emanaz elkarri agur, esn diogu: «Paskuak» arte.

Ez aztu —etzera ez aztuko— zure Euskal orri maiteaz eta EL DIA onetara idatzitxoren bat bialdu. Zure idatzi goxoak irakurteko zai gera ta... Agur, ba Endoya.

 

IXAKA