elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-11-27

 

Koikille deuna.— Igandean Kokille Deuna abeslarien zaindaria igaro zuten era onetan:

Goizeko 5'tetan kalejira egin zuten emengo gaste batzuk «gitarra eta bibolin» eta abarrekin: onen ondoren txistulariak eta bederatziretan eres-batzak.

Amarretan jaupa nagusia txadoneko abesbatzak abestuta.

Amaikaterdietan eres-batzak eta txistulariak josituzten beste jotaldiak. Txistulariai nere zorionak ikusgarrizko jotaldiak jo situztelako.

Eta iluntsian eres-batza.

 

E.-A.-B. ikurrin'en onespean.— Durango'ra eta Azkoiti'ra uri onetatik juan ziran igandean Emakume Abertzale Batza'ko ikurriñen onespena zalako eta arratsaldeko itzaldiak oso ederrak izan zirala esan zuten bai Durango'koa eta Azkoiti'koa.

— Emengo Aztiazaran'tar Jakinda beran lenengo itzaldia oso ederra egin duela jakin degu Usurbi'ko Euzko-Batzokian. Zorionak eta jarrai Arana Goiri'tar Sabin'en lege zuzuenak erakusten.

 

Osakuntza.— Bilbo'ko San Sebastian jaunaren sendaetxean osakuntza egin-da arkitzen da Lauzirika'tar Balendin. Laister sendatzia opa diot.

 

Ezkontza.— Gaur, osteguna, uztertuko dira Uribe'tar Errapel eta Iriondo'tar Miren. Zorionak.

 

ATXOLIN