elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-08-18

 

Uri onetako pestak.— Deun Bartolo uri onetako zaindaria elgoibartarrak era onetan ospatzeko Udalak jarri ditu pesta onek, ill onen 23, 24, 25, eta 30'an.

23'an igandea.— Ordu bietan emengo txistulariak kalejira asiera ematen jaieri.

Gabeko zortziretan urteroko Salbea txadon nagusian abestutzen B. Goikoetxea'na.

Zortzi terdietan kalejira eres-batzak, txistulariak eta dultzaineruak eta onen ondoren erromeria Euzkal Oituren plazan.

24'an astelena.— Sei terdietan kalejira eres-batzak, txistulariak eta dultzaineruak.

Zortzi terdietan erralduak eta burutuak (gigantes y cabezudos) dultzaineruakin lagunduta.

Bederatzi terdietan ibildeuna Deuna Bartolo'n irudiakin emengo Udala eta eres-batxak lagunduta.

Onen ondoren Jaupa nagusia Eukaristika «Perosi»ren abestuta. Itzaldia egingo du Aita Agirreolea Josuren Lagandikoa.

Amaikaterdietan eres batzak joko du jotaldia.

Bostetan pilota partidua.

[...] Mondragones (iru terditik).

Ulazia eta Altuna (iru'tik).

Partidu bitartean ikastolako jolasan joko du dulzaineruak.

Gabeko zortziterdietatik amabiak arte Eibar'ko eres-batzak eta dultzaineroak joko du Euskal Oituren plazan.

25'an asteartea.— Goizeko seiterdietan kalejira eres-batza, dultzainero eta txistulariak.

Zortzi terdietan erralduak eta burutuak durzaineruak lagundua.

Onen urrena, laisterketa txirrindulari-laisterketa eta urrena jolasak.