elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

KAZETARIAK / «Aixerixa» (Gillelma Gorostiza)

243 kronika

 1. Luistarrak (koldobidatarrak).— Urrutizkin berria.— Urkiola'n.— Josu biotza'ren opaz.— Padua'ko Andoni donea.— Osakuntza.— Zinegotzi berria.— Deia.—

  El Día, 1930-06-19 | Aixerixa, Agurtzane

 2. Gaixoen aldez.— Urte betetzia dala ta.— Azterketak.— Notario berria.—

  El Día, 1930-06-22 | Aixerixa

 3. Jaupa berria.— Jaiotza.— Ezkondeia.— Lurperatu.— Bidia konpondu.—

  El Día, 1930-07-17 | Ixaka, Aixerixa

 4. Eusko jaia.—

  El Día, 1930-07-26 | Aixerixa

 5. Euzko jaia Deun Laurentzi'n.—

  El Día, 1930-08-02 | Aixerixa

 6. Agur.— Batzarra.— «Txori zale bat»entzat.— Elizkizunak.—

  El Día, 1930-09-24 | Aixerixa, Ixaka

 7. Juan zan igandian uri onetako Euzko Langillien alkartasunak, eduki zuan urteko batzar [...]

  El Día, 1930-09-28 | Aixerixa

 8. Jaupa bat.— Soraluzen.— Orriak.— Eleizkizuna.— Jaiotza.— Ezkontzak.— Jantzi artzea.—

  El Día, 1930-11-30 | Aixerixa

 9. Josu'ren Jaiotz Egunian.— Jaiotza.— Izpar-beltzak.— Osakuntzak.—

  El Día, 1930-12-28 | Aixerixa

 10. Laisterkariak.— Gabon Zar.— Ezkon-deiak.— Gau-gurtzalliak.— Urte berri.— Jaiotzak.— Osakuntza.— Eleizakuak.— Izpar beltza.—

  El Día, 1931-01-04 | Aixerixa

 11. Ezkontza.— Gau gurtzaliak.— Eusko Kirola.— San Anton'ak.— Luzear'i.—

  El Día, 1931-01-18 | Aixerixa

 12. Deun Andoni.— Koldobikatarrak.— Laisterkariak.— Osakuntza.— Izpar beltza.— Gudari.— Batzarra.— Beste batzar bat.— Deia.— Ezkon deiak.— Osakuntzak.— «Kirikiño» Alde.— Arpidea.—

  Euzkadi, 1931-01-24 | Aberri, Aixerixa

 13. Osakuntza.— Eleizakuak.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Laisterketa.—

  El Día, 1931-01-29 | Aixerixa

 14. Etxeratu.— Laisterketa.— Izpar beltza.— Anka berria.— Gela berria.—

  El Día, 1931-02-28 | Aixerixa

 15. Etxeratu.— Izpar Beltza.— Anka berria.— Gela berria.— Antzeskia.— Jaiotza.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1931-03-03 | Aixerixa

 16. Osakuntza.— Izpar beltza.— Gogo jardunak.— Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1931-03-14 | Aixerixa

 17. ¡Abertzaliak ernai! Uri onetan ustez dakiguna da ez dala izango 29'garren ataleko [...]

  El Día, 1931-03-17 | Aixerixa

 18. Antzezkia.— Gogo Jardunak.— Koldobikatarrak.— Mañari'ra.— Izpar beltzak.— Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1931-03-18 | Aixerixa

 19. Antzeskizuna.— Gogo-jardunak.— Koldobikatarrak.— [...].— Izpar beltzak.— Auteskundiak.—

  El Día, 1931-03-20 | Aixerixa

 20. Osakuntzak.— Eleikizakuak.— Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1931-03-26 | Aixerixa

 21. Eriotzak.— Juan da etorriak.— Auteskundiak.— Eleizkizunak.— Donokira.— Ezkon deiak.— Izpar beltza.— Ikertu.—

  Euzkadi, 1931-03-27 | Aixerixa

 22. Itzaldia.— Jaiotza.— Trinidade.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1931-05-30 | Aixerixa

 23. Itzaldia.— Trinidad.— Pixu Ikusketa.— Osakuntzak.—

  Euzkadi, 1931-06-04 | Aixerixa

 24. Lizarra'ra.— Zarauz'era.— Elizkizunak.— Deun Andoni.— Lan gutzi.— Naskaldia.— Jaiotza.— Deun Andoni.— Urkiolan.— Koldobikatarrak.— Estella'n.— Naskaldia.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1931-06-18 | Aixerixa

 25. Garritza'rentzat arpidea.— Ezkontza.— Il otoizketa'k.— Itzaldia.— Batzoki barri baten zabalkindia.— Azken izparra.—

  Euzkadi, 1931-06-27 | Aixerixa

 26. Auteskundiak.— Deun Kepa.— Urte betetzea.— Euzkel izena.— Izpar ituna.—

  Euzkadi, 1931-07-07 | Aixerixa

 27. Aranburu'ren sendiari laguntzeko.— Euzkel izena.— Jaiotza.—

  El Día, 1931-07-08 | Aixerixa

 28. Mendaro'ko euzko-batzokia'ren zabalkundia goi-gorengua izan zan il onen 24'an eta 25'an.— Onespena.— Ezpatadantza.— Aurreskua.— Oturuntza.— Arratsaldian iruterdietan.— Olerkiak.— Itzaldia.— Aurreskua.— Batzarra.— Mendigoxaliak.— Ikurriñak eta ostea.— Euzko Batzokien zabalketak.— Perretxikoak.—

  Euzkadi, 1931-07-29 | Aixerixa

 29. Euzko Langilien Alkartasuna

  El Día, 1931-08-04 | Aixerixa

 30. Elgoibar'ko Euzko-Batzoki berria'ren zabalkundia, eta ikurriñ berrien onetsa gozenetakua atera zan illan [...]

  Euzkadi, 1931-08-04 | Aixerixa

 31. Eleikizuna.— Izpar beltzak.—

  Euzkadi, 1931-08-07 | Aixerixa

 32. Gora berak.— Salbadore.— Eleizakuak.— Deun Laurentzi.— Deun erroka.—

  Euzkadi, 1931-08-09 | Aixerixa

 33. Ongi etorria.— Eriotzak.— Naste-borraste.— EUZKADI ongi etorri.— Euzkel izenak.— Izpar beltzak.— Ibillaldiak.— Txetarketa.— Zornotza'ra.—

  Euzkadi, 1931-09-27 | Aixerixa

 34. Osakuntza.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Zozkera.— Gora berak.— Eleizakuak.— Bergara'ra.—

  Euzkadi, 1931-10-11 | Aixerixa

 35. Osakuntza.— Izpar beltza.— Eleizakuak.— Gexorik.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1931-10-18 | Aixerixa

 36. Kistoren eguna.—

  Euzkadi, 1931-10-28 | Aixerixa, Atxolin

 37. Jantzi artzia.— Izpar beltza.— Emakume Abertzale Batza.—

  Euzkadi, 1931-10-29 | Aixerixa

 38. Agurtu.— Ernani'ko Emakume Abertzale Batza'koen.— Itzaldia.—

  Euzkadi, 1931-10-31 | Aixerixa

 39. Agurtu.— Ernaniko emakune abertzale batzakoeri.— Itzaldia.—

  El Día, 1931-11-01 | Aixerixa

 40. Itzaldia.— Euzkel-ixena.— Elexakoak.— Jayotza.— Ildakoak.— Ezkonduak.—

  Euzkadi, 1931-11-10 | Aixerixa

 41. Azaldu da.— Emakume Abertzale Batza.— EL DIA'ren arpidea.— Naste.— Gaixo.— Laisterketa.— Gora berak.— Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-11-13 | Aixerixa

 42. Izpar beltza.— Ezkontza.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1931-11-15 | Aixerixa

 43. Lekaime berriak.— Izpar beltza'k.— Jaiotza.— Osakuntza.— Ama Miraritzuba.— Geltoki'ko buru.— Itzaldia.—

  Euzkadi, 1931-12-03 | Aixerixa

 44. Luzear'eri.— Abertzaletasuna.— Anaitasuna.— Izpar beltza.— Eleizkizuna.— Jun zan ileko gora berak.—

  El Día, 1931-12-08 | Aixerixa

 45. Il otoizketa eta jaupa bat.— Eleizakuak.— Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-12-12 | Aixerixa

 46. Iri indarketa.— Sortzez Garbia.—

  El Día, 1931-12-15 | Aixerixa

 47. Itzaldiak.— Batzarra.— Izpar beltza.— Itzaldia.—

  Euzkadi, 1931-12-20 | Aixerixa

 48. Eleizkixuna.— Izpar beltza.— Jayotza.— Itzaldia.— Gure kirola.— Indarketa.— Deya.— Josu'ren jayotza.— Emakume Abertzale Batza.—

  Euzkadi, 1931-12-25 | Aixerixa

 49. Gabon-zar.— Izpar beltza.— Jaiotza'ko.— Bederatzi urrena.— Oparia.— Uarra.—

  Euzkadi, 1932-01-03 | Aixerixa

 50. Batzar artezkari berriak.— Eukel izena.— Iri indarketa.— Etxeratu.— Emakume Abertzale Batza.—

  El Día, 1932-02-02 | Aixerixa

 51. Batzar artezkari berriak.— Euzkel-izena.— Iri indarketa.— Etxeratu.— Emakume Abertzale-Batza.—

  Euzkadi, 1932-02-03 | Aixerixa

 52. Datorren igandean arratsaldeko bost ta erdietan izango da itzaldi aberkoi bat Elgoibar'ko [...]

  Euzkadi, 1932-03-13 | Aixerixa

 53. Itzaldi bat.— Eriotza.— Naskaldia.— Agur.—

  El Día, 1932-03-17 | Aberri, Aixerixa

 54. Izpar beltza.— Txaunburu berria.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1932-04-07 | Aixerixa

 55. Ostegunian Jauna'ren besoetan bat-batian illzan Arrizabalaga'tar Maxima 65 urte zituala «Lapramendi» baserrikua [...]

  Euzkadi, 1932-04-10 | Aixerixa

 56. Euzko langiliak.— Jaiotzak.— Eleizakuak.— Min artuta.—

  Euzkadi, 1932-05-10 | Aixerixa

 57. Banakari berria.— Eibar'en.— Jaupea.— Durango'ra.— Eleizakuak.— Izpar beltza.— Nere tamala.—

  Euzkadi, 1932-07-03 | Aixerixa

 58. Antzerki-jaya.— Madariaga'ra.— Durango.— Izpar beltza.— Jaupa bat.— Arrate'ra.—

  Euzkadi, 1932-07-08 | Aixerixa, Atxolin

 59. Batzarra.— Gora berak.— Bederatziurrena.— Naskaldia.— Ezkontza.— Uarra.—

  Euzkadi, 1932-07-12 | Aixerixa

 60. Eskerrak Luzear.— Deun Iñaki.— Eukal izena.— Eskontza.—

  El Día, 1932-08-04 | Aixerixa

 61. Deun Bartoloma jayak.— Tanbolinteruak.— Eskuzko partidua.— Deun Bartoloma txiki-eguna.— Uarra.—

  Euzkadi, 1932-08-31 | Aixerixa

 62. Abertzaliak.—

  Euzkadi, 1932-09-04 | Aixerixa

 63. Berebila.— Eleizkizuna.— Jayotzak.— Errexil'go «Talo»ri.— Markiña'ko «Ete» eta Sukaldari azkarra»ri.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1932-09-18 | Aixerixa, Garbiņe

 64. Irun'era.— Cataluñarrai zorionak.— Bederatzi-urrena.— Jayotzak.—

  Euzkadi, 1932-09-20 | Aixerixa

 65. Koldobikatarrak.— «Garbiñe»ri.— Donokira.— Jayotzak.—

  Euzkadi, 1932-09-22 | Aixerixa

 66. Urritidazki- agurrak.— Ibiltaldia.— Ezkontza.— Abertzaliei.— Ibiltaldia.— Jayotza.— Eleizakuak.— Naskaldia.— Mutil gaste bat tximistas erreta.—

  Euzkadi, 1932-09-27 | Aixerixa

 67. Abertzaletasuna.— Izpar baltza.— Deba'ra.— Deun-Mikel Zaindaria.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1932-09-30 | Aixerixa

 68. Batzarra.— Jayotza.— Deun Mikel baleran.—

  Euzkadi, 1932-10-05 | Aixerixa

 69. Deban.—

  El Día, 1932-10-06 | Aixerixa

 70. Gora-berak.— Langile-erakusketa-ikastoleak.— Ikusketa.— Jayotza.— Deba.— Uarra.—

  Euzkadi, 1932-10-08 | Aixerixa

 71. Euzkel-izena.— Irun'era.—

  Euzkadi, 1932-10-12 | Aixerixa

 72. Bederatziurrena.— Ezkontza.— Lendabiziko ostirala.— Saritubak.—

  Euzkadi, 1932-11-06 | Aixerixa

 73. Kisto errege eguna.— Animen eguna.— Uarra.—

  Euzkadi, 1932-11-09 | Aixerixa

 74. Izpar beltza.— Jayotzak.— Gora-berak.— E.A.B.—

  Euzkadi, 1932-11-12 | Aixerixa

 75. Muxika'tar Joseba Mirena'ren «fundisio» olan, lau eguneko lana ipiñi dute astian [...]

  Euzkadi, 1932-11-23 | Aixerixa

 76. Euzkel-izenak.—

  Euzkadi, 1932-11-27 | Aixerixa

 77. Uarra.—

  Euzkadi, 1932-12-01 | Aixerixa

 78. Batzarra.— Euzko-Irakurgayak.— Ezpatadantzariak.— Ezkontza.— Sortzez garbia.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1932-12-04 | Aixerixa

 79. E.A.B.'kuak.— Izpar baltza.— Antzeslariak.— Euzkel-izena.— Zortzegarbia.—

  Euzkadi, 1932-12-18 | Aixerixa, E. A. B. Lendakaria

 80. Donokira.— Jayotza.— Oturuntza.— E.A.B.—

  Euzkadi, 1932-12-25 | Aixerixa

 81. Batzarra.— E.A.B.— Izpar beltza.— Semetxo bat.— Eleizakuak.— Opaldia.—

  Euzkadi, 1933-01-01 | Aixerixa

 82. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Batzarra.— Euzko-Jantzitegia.— Biargin izparrak.— Ezkontza.— Joko bat.— Barakaldo'ra.— Gora berak.—

  Euzkadi, 1933-01-08 | Aixerixa

 83. Antzoki-jaya.— Pilota.— Euzkel-izena.— Jayotzak.— Lan ederra.— E.A.B.'kuak.— Abad'tar Andoni Donea.—

  Euzkadi, 1933-01-14 | Aixerixa

 84. Antzerki jaia.— Beargin izparrak.— Ezkontza.— Ezkon deiak.— Pelota.— Irakasle berria.— Gora berak.— Naskaldia.— Euzkel izena.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Lan ederra.— E.A.B..—

  Argia, 1933-01-15 | Mirentxu, Aixerixa

 85. Altzeta'ren itzaldia.— Deun Andoni.— Jaiotza.— Batzarra.— Izpar beltzak.— Eleizakuak.— Deya.— Eskontzak.— Autu.—

  Argia, 1933-01-22 | Aixerixa

 86. Ongi etorri «Ekaitza».— Areto nagusia apaintzen.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1933-01-28 | Aixerixa

 87. Izpar beltzak.— Jayotzak.—

  Argia, 1933-01-29 | Aixerixa

 88. Eleiz nagusian ezkon dei onek irakurtzen dira: [...]

  El Día, 1933-02-17 | Aixerixa

 89. «Lauaxeta»ri.— Euzkel-ixena.— Itzaldia.— Antzezlariak.— Uarra.—

  Euzkadi, 1933-02-26 | Aixerixa

 90. ¡Agur, Joseba!.—

  El Día, 1933-02-28 | Aixerixa

 91. ¡Agur Joseba!.—

  Euzkadi, 1933-03-01 | Aixerixa

 92. Ezkontzak.— Eleizakuak.— Euzko-Langiliak.— Oarra.—

  Euzkadi, 1933-03-03 | Aixerixa

 93. ¡Euuup!.—

  El Día, 1933-03-04 | Aixerixa

 94. Eup.—

  Euzkadi, 1933-03-04 | Aixerixa

 95. Ezkontzak.— Eleizakuak.— Eusko langilleak.— Euskel izena.—

  Argia, 1933-03-05 | Aixerixa

 96. Eldu da eguna.— Izpar beltza.— Eibartarrak.—

  Argia, 1933-03-12 | Aixerixa

 97. Izpar beltzak.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Lizardi'ren eriotza.—

  El Día, 1933-03-16 | Aixerixa

 98. Jel-aldez.—

  Euzkadi, 1933-03-16 | Aixerixa

 99. «Lauaxetari».— Izpar beltzak.— Jayotzak.— Lizardi'ren eriotza.— Eleizkixuna.— Eibar'era.—

  Euzkadi, 1933-03-17 | Aixerixa

 100. Atoz eleizara.—

  El Día, 1933-03-18 | Aixerixa

 101. Deun Joseba doitzoaren bederatziurrenian jentetza izugarria ibili da txadon nagusian [...]

  El Día, 1933-03-25 | Aixerixa

 102. Deun Joseba doitsuaren bederatziurrenian jentetza izugarri ibili da txadon nagusian [...]

  Euzkadi, 1933-03-26 | Aixerixa

 103. Gure antzeslariak.— Antzeslari eri.—

  El Día, 1933-03-28 | Aixerixa

 104. Izpar beltza.— Eibar'era.— Usurbil'era.— Mendaro'ra.— Batzorde berria.— Bederatziurrena.—

  El Día, 1933-04-01 | Aixerixa

 105. Izpar baltza.— Eibar'era.— Usurbil'era.— Mendaro'ra.— Batzorde berria.— Bederatziurrena.—

  Euzkadi, 1933-04-01 | Aixerixa

 106. Jun zan larunbat eta igande gaubian, ainbat notin juan zan Eibar'era Astelena [...]

  El Día, 1933-04-07 | Aixerixa

 107. Juan zan larunbat eta igande gaubian, ainbat notin juan zan Eibar'era Astelena [...]

  Euzkadi, 1933-04-08 | Aixerixa

 108. Astarketak.— Azoka.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-04-11 | Aixerixa

 109. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Eskon deyak.— Aste Deuna.—

  Euzkadi, 1933-04-20 | Aixerixa

 110. Izpar beltzak.— Euzkel-izena.— Askundia.—

  Euzkadi, 1933-04-22 | Aixerixa

 111. ¡Au lana!.—

  El Día, 1933-05-06 | Aixerixa, Ixaka

 112. Tamala.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Osakuntzak.— Nastu.—

  El Día, 1933-05-08 | Aixerixa

 113. Euskel izena.— Iziartxo.— Eleizkizuna.— Eleizkizunak.— Pelota.—

  El Día, 1933-05-17 | Aixerixa

 114. Emakume Abertzale Batza'ren azkundia

  El Día, 1933-05-27 | Aixerixa

 115. Emakume Abertzale-Batza'ren azkunde oroikorra ospatzeko antolatu dan jai aldi aberkoyaren [...]

  Euzkadi, 1933-05-28 | Aixerixa

 116. Juan zan igandian ainbat milaka abertzale batu zan Elgoibarren Emakume Abertzale Batzaren [...]

  El Día, 1933-05-30 | Aixerixa

 117. Orrila'ko lorak.— Josu-Biotza'ren illa.— Eleizakuak.— Ezkon-izparrak.— Jayotza.— Autu.— Soraluze'ra.— Jantzi artzia.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1933-06-04 | Aixerixa

 118. Lorak.— Josu Biotzaren ila.— Elizakuak.— Ezkon izperrak.— Jaiotza.— Autu.— Jantzi Artzea.— Naskaldia.—

  El Día, 1933-06-06 | Aixerixa

 119. Izpar-beltza.— Ezkontzak.— Abertzalien ibilaldiak.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1933-06-10 | Aixerixa

 120. Ezkondeia.— Jaiotzak.— Donokiratu.— Eleizkizunak.— Salgai.— Aberriri omena.—

  El Día, 1933-06-16 | Aixerixa

 121. Jayotza.— Osakuntza.— Arpidiak.— Gaugurtzaliak.— Koldobikatarrak.—

  Euzkadi, 1933-07-01 | Aixerixa

 122. Agurtu.— Jaiotza.—

  El Día, 1933-07-06 | Aixerixa, Ixaka

 123. Abertzale-jayak.— Arpidia.— Agurtau.—

  Euzkadi, 1933-07-08 | Aixerixa

 124. Batzarrak.— Bederatzi urrena.— Eleizakuak.— Dirutza.— Negarra.—

  Euzkadi, 1933-07-09 | Aixerixa

 125. Izpar beltzak.— Ikastola Umiak.— Eleizkizunak.— Azterketak.— Naskaldia.— Jaiotzak.— Aberri'ri omena.—

  El Día, 1933-07-23 | Aixerixa

 126. Euzko idazlien batzarra «Aberri»n omen egunian.— Antzezki jaya.— Laisterketa atzeratu.— Euzkel-izenak.— Deun Iñaki eguna.— Abere sariketan.—

  Euzkadi, 1933-08-05 | Aixerixa

 127. «Urretabarren»i.— Agurtu.— Eleizkizuna.— Deun Laurentzi.— Jayotza.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-08-11 | Aixerixa

 128. Eleizkizuna.— Orri beltza.— Antzerki-jaia.— Arrapatu.— Euzkel izenak.— Deun Bartoloma.— Eleizkizunak.— Jaiotza.— Antzerkia.— Ongi etorria.—

  Argia, 1933-08-13 | Mirentxu, Aixerixa

 129. Eskerrak.— Deba'n.— Izpar-baltza.— Jayotzak.— Azoka.— Deun Laurentzi Baxatxonu'an.— Asto-gañian jokua arineketa.— Ariñaketa.— Bolaketia.— Deun Erroka.— Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1933-08-22 | Aixerixa

 130. Izpar baltzak.— Euzkel-izena.— Jayotza.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-08-25 | Aixerixa

 131. Euskel izena.— Aingerutxua zerura.— Ezkontza.— Itziar-ko «Itziartxo»-ri.— «Endoya» idazle bikañari bere ezkontza egunean.— Deun Erroka.— Izpar beltzak.—

  Argia, 1933-08-27 | Mirentxu, Aixerixa

 132. Ezkon izparrak.— Abertzalien ibiliak.— Jayotzak.— Dabiltzanak.— Deba'n.—

  Euzkadi, 1933-09-01 | Aixerixa

 133. Deun Bartoloma jayak.— Eleizkizunak.— Jayotza.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-09-05 | Aixerixa

 134. Gaxi gexak.— «Demostraziñua».— Eleizakuak.— Jaiotzak.— Eleizkizunak.— [...].— Madaraixa'ra.— Polixeneri.— Jel alderdikuei.—

  El Día, 1933-09-12 | Aixerixa

 135. Eleizakoak.— Jayotza.— Elizkizunak.— Dabiltzanak.— Madarixa'ra.— Polixene'ri.— Jel-Alderdikuai.—

  Euzkadi, 1933-09-12 | Aixerixa

 136. Batzarra.— Izpar-beltza.— Jayotzak.— Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-09-13 | Aixerixa

 137. Txetarketa.— Eleizakuak.— ¡Eup! Gusijok Madaria'ra.—

  Euzkadi, 1933-09-15 | Aixerixa

 138. Ezkontza.— Izper Beltza.— Lekaime berria.— Nekazariak arakiñekin asarre.— Agurtu.—

  El Día, 1933-09-26 | Aixerixa

 139. E.A.B.'ko lendakaria.— Nekazariendako itzaldia.—

  El Día, 1933-09-27 | Aixerixa

 140. Ezkontza.— Izpar-beltza.— Lekaime berria.— Nekazariak arakiñekin asarre.— Nekezarientzako itzaldia.—

  Euzkadi, 1933-09-27 | Aixerixa

 141. Euzkel-idazliak.— Itzaldia.— Ezkontzak.— Eleizkizuna.— Ibillaldiak.—

  Euzkadi, 1933-09-30 | Aixerixa

 142. Euzkel-ixena.— Ikastola iriki.— Jayotza.— Itzaldiak.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-10-08 | Aixerixa

 143. Osakuntza.— Koldobikatarrak.— Agindu bat.— Eleizakuak.— «Burdi bide»ri.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Eskerrak.— Dabiltzanak.—

  El Día, 1933-10-13 | Aixerixa

 144. Izpar beltza.— Ikertu.— Dabiltzanak.— «Burnibide»ri.—

  El Día, 1933-10-21 | Aixerixa

 145. Eusko Nekatzari Bazkuna'kueri deia.—

  El Día, 1933-10-28 | Aixerixa

 146. Euzko-araudia.— Eleizakuak.— Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-11-11 | Aixerixa

 147. Ezkon deia.— Eleizakuak.— Bederatziurrena.— Misio eguna.— Osakuntza.— Gernika'ra.—

  El Día, 1933-11-12 | Aixerixa

 148. Izpar beltzak.— Eleikizunak.— Jaiotza.— Arana Goiri'tar Sabin.— Etxeratu.—

  El Día, 1933-12-02 | Aixerixa

 149. Iri indarketa.— Uarra.— Osakuntzak.— Emakume abertzale batzakuak.— Pelota txapelketa.—

  El Día, 1933-12-19 | Aixerixa

 150. Izpar beltza.— Ezkontza.— Euskel izena.— «Kendu».— Antzezlariak.—

  El Día, 1933-12-26 | Aixerixa

 151. Macia'ren eriotzaz.— Euskel izena.— Ezkontza.— Jaiotza.— Pelota Txapelketa.— Ezkondeia.— Eleizakuak.— Zorionak.—

  El Día, 1933-12-30 | Aixerixa

 152. Goierriko txori bat mokoka.— Euskal izena.— Gora berak.— Izpar beltza.— Agindua.— Ez biarra.—

  El Día, 1934-01-09 | Aixerixa

 153. Eskar ugariak.— Izpar beltza.— «Centro Catolico».— Artesanos.— Jel Batzokian.— Antzerkia.— [...] de la fe.— Deun Andoni egunian.— Euzkadi.— Ezkontzak.— Naskaldia.—

  El Día, 1934-01-13 | Aixerixa

 154. Andoni Abad Deuna.— Izpar beltza.— Deia.— Txapelketa.—

  El Día, 1934-01-26 | Aixerixa

 155. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Deun Agate.— Pelota txapelketa.— Gogoñardunak.— Antzerkia.—

  El Día, 1934-02-10 | Aixerixa

 156. Ezkontzak.— Atzeratu.— Pelota txapelketa.—

  El Día, 1934-02-16 | Aixerixa

 157. Telletxea-ri.— Eusko langilliak.— Pelota txapelketa.— Izpar beltza.— Jaiotzak.— Antzerkiak.— Izpar beltza.— Gaxorik.— Jayotza.— Antzerkia.— Zubieta'ko «Edurne»-ri.— Bergara'ko «Iñaxi»-ri.—

  Argia, 1934-02-25 | Aixerixa, Mirentxu

 158. Gogo-jardunak.— Pelota txapelketa.— Gure antzezlariak.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Guda mutillak.— Jaiotzak.— Telletxea'ri.— Azpeiti'ko «Jexuxa»ri.— Euskal izena.— «Basarri» idazleari.— Asteasu'ko «Arantxa»ri.— Gogo jardunak.—

  Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

 159. ¿Ni «entxufe» billa?.— ¿Txandaka?.— Gogojardunak.— Pelota txapelketa.— Eleizakuak.—

  Argia, 1934-03-11 | Aixerixa

 160. Igesi zan igandian uri onetako Andueza-pelota-tokiran, Bergara erkiko Batzokien pelota txapelketa azkenetakuak [...]

  Euzkadi, 1934-03-24 | Aixerixa

 161. Euzkel izena.—

  Argia, 1934-04-15 | Aixerixa, Mirentxu

 162. Profesa bi.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Antzerkia.— Ezkontza.—

  Argia, 1934-05-06 | Aixerixa

 163. Jai aberkoyak.— Itzaldi bat.— Ostikolariak.— Izpar-beltzak.— Euzko-nekazariak.— Antxitxiketa.—

  Euzkadi, 1934-05-13 | Aixerixa

 164. Irukoitz.— Profesa bat.— Jayotzak.— Aberri-aldez.— Mikelete-asterketak.— Arakin berria.— Korpusti.—

  Euzkadi, 1934-06-03 | Aixerixa

 165. Korpus Kristi.— Jesus'en Biotza'ren irurrena.— Koldobika Deunaren bederatziurrena.— «Atarrene»ri.— Gorpuzti eguna.— Trinidade Txiki.— Zarautzera.— Izpar beltza.—

  Argia, 1934-06-10 | Mirentxu, Aixerixa

 166. Euskel izena.— Gaxorik.— Euskal loteria.— Bermeo'ra.— Ezkontza.— Osakuntza.— Eleizakuak.— Laisterketa.— Abertzale izparrak.—

  Argia, 1934-06-17 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 167. Euzkel-izena.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Ariñaketa bat.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1934-06-17 | Aixerixa

 168. Ezkontza.— Gogojardunak.— Deun Andoni.— Jaiotza.— Izpar-beltza.— Laisterketa.— Ez biarra.— Euskel izena.— Agurtu.—

  Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

 169. Izpar-beltza.— Jayotzak.— Paul'dar Bingen.—

  Euzkadi, 1934-07-24 | Aixerixa

 170. «Arnope» il zaigu.— Ezpatadantzariak.— Lapurreta.— «Aberri».— Gure Eresbatza.— Eskontza atian.— Jayotzak.— Izpar beltza.— Elgeta'ra.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1934-07-28 | Aixerixa

 171. Uriko jayak.— Uarra.—

  Euzkadi, 1934-09-01 | Aixerixa

 172. Euzkel-izena.— Jayotzak.— Bederatzi urrena.— Notario berria.— Dabiltzanak.— Udal-gabe.— Mendaro'n euzkel izena.—

  Euzkadi, 1934-09-14 | Aixerixa

 173. Igaraberia arrapau.— Jayotzak.— Ikastolak zabaldu.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1934-09-22 | Aixerixa

 174. Antzerkia.— Eriotza.— Txalintxo'ri.— Altzola'ra.— Ezkontzak.— Izpar beltza.— Bederatziurrena.— Profesak.— Ostikoketa.— Mutriku'ra.— Naikua det.—

  Argia, 1934-12-02 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 175. Nastu ta labur.—

  Argia, 1934-12-16 | Aixerixa, Ixaka

 176. Izpar beltza.— Belguntza.— Luistarrak.— Aingeru bat zerura.— Txapelketa.— Agurtu.—

  Argia, 1935-02-24 | Aixerixa, Ixaka

 177. Euzko-langilliak.— Ezkontzak.— Jaiotzak.— Izpar beltza.—

  Argia, 1935-03-03 | Aixerixa

 178. Asmo txalogarria.— Eleizkizuna.— Jaiotza.— Ezkon deiak.— Autu.— Izpar beltzak.— Naskaldia.— Pelota.— Agurtu.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-03-17 | Aixerixa, Mirentxu

 179. Emen gera bai.— Belguntzak.— Pelota txapeldeta.—

  Euzkadi, 1935-03-23 | Aixerixa

 180. Belguntzak.— Pelota txapelketa.— Ezkontza.— Izpar beltza.— Jayotza.— Lekaime berria.—

  Euzkadi, 1935-03-31 | Aixerixa

 181. Ordu Deuna.— Izpar beltzak.— Laurentzi Deunen.— Ezkon-deyak.— Aste deuna.—

  Euzkadi, 1935-04-13 | Aixerixa

 182. Izpar-beltzak.— Eleizakuak.— Jayotza.— Ama Nekatsua.— Pelota Txapelketa.— Mutriku'ra.— Euzkel-izena.—

  Euzkadi, 1935-04-21 | Aixerixa

 183. Aste Deuna eta Berpizkundea.— Izpar beltza.— Euzko-idazle jaya.— Eleizakuak.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1935-04-26 | Aixerixa

 184. Astian ezkondu diranak.— Jaiotza.— Izpar beltza.— Pelota-txapeltza.— Ostikolariak.— Lorak.— Eliz-gaiak.— Jaunartze nagusia.— Ez bearra.— Agurtuak.— Ezkontza.— Pelota.— Mayatzeko lorak.— Eriotza.— Ixidor Deuna.—

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 185. Eskerrikasko.— Izpar beltzak.— Euzkel-izena.— Ezkontzak.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1935-05-15 | Aixerixa

 186. Emakumiak.— Gastetxu batza.— Aberri-eguna.— Ezpatadantzariak.—

  Euzkadi, 1935-05-31 | Aixerixa

 187. Izpar-beltzak.— Gaxo.— Lurdes'era.— Eleizkizunak.— Arrantzaliak.—

  Euzkadi, 1935-06-05 | Aixerixa

 188. Nastu ta labur.—

  Euzkadi, 1935-07-05 | Aixerixa

 189. Izpar-beltza.— Eleizkizunak.— Deun Paul.— Astarketak.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1935-07-20 | Aixerixa

 190. Jayotzak.— Matale Deuna.— Ostikolariak.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1935-07-27 | Aixerixa

 191. Bartoloma deunaren jayak.— Gaste azkarrak.— Lasterketa.—

  Euzkadi, 1935-08-17 | Aixerixa

 192. Deun Kalare.— Erroka Deuna.— Euzkel izena.— Poxpolin.— «Argia».—

  Argia, 1935-08-25 | Aixerixa

 193. Euzkel-izena.— Izpar-beltza.— Gaxorik.—

  Euzkadi, 1935-09-07 | Aixerixa

 194. Ezkontza.— Bederatziurrena.— Ebaki etxera.— Ezbiarra.— Eleizakuak.— Arrate'n.—

  Euzkadi, 1935-09-11 | Aixerixa

 195. Arrate'n.— Izpar beltza.— Eleizakuak.— Jaiotza.— Bederatziurrena.— Luistarrak.— Euskel izenak.— Ez bearra.— Ebakietxera.— Gizontasuna.— Ezkontza.—

  Argia, 1935-09-15 | Aixerixa

 196. Ikertaldia.— Euzkel-izena.— Lerun'en.— Dabiltzanak.— Izpar-beltza.—

  Euzkadi, 1935-09-15 | Aixerixa

 197. Beren atsedena igaro ondoren ikastolak zabaldu ditue, eta beren tokietaratu dira irakasle [...]

  Euzkadi, 1935-09-19 | Aixerixa

 198. Aingerua zerura.— Ostikolariak.— Izpar beltzak.— Oturuntza bat.— Luistarrak.— Deuna Kalaren.— Euzkel izena.— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-09-22 | Aixerixa, Mirentxu

 199. Itziar'era.— Jaiotza.— Eskontza.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1935-09-26 | Aixerixa

 200. Ezkontza.— Ezkon-deyak.— Dabiltzanak.— Itziar'era.—

  Euzkadi, 1935-09-27 | Aixerixa

 201. In memoriam.— Laisterkariak.— Itziar'era.— Jaiotza.— Ezkontza.— Dabiltzanak.— Agurtu.— Ezkon deia.— Lasarte'ra.—

  Argia, 1935-09-29 | Aixerixa, Mirentxu

 202. Mikel Donea.— Agurtza illa.— Izpar baltza.— Ostikoketak.—

  Euzkadi, 1935-10-04 | Aixerixa

 203. Urruzuno ballerakuak.— Deun Mikel.— Agurtzako jaia.— Ostikolariak.— Jaupa bat.— Izpar beltza.— Ezkontzak atian.— Eriotza.— Juan etorriak.—

  Argia, 1935-10-06 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 204. Zozketa.— Sua.—

  Euzkadi, 1935-10-08 | Aixerixa

 205. Zidarrezko estaiak.— Agurtza-igandia.— Kirolak.—

  Euzkadi, 1935-10-12 | Aixerixa

 206. Eleizkizunak.— Deun Mikel balleran.— Ostikolariak.— Gabeko ordubak.— Ezkontzak.— Zidarrezko eztaiak.— Agurtu.— Argia.—

  Argia, 1935-10-13 | Aixerixa, Mirentxu

 207. Gudaritzara.— Eleizkizunak.— Laisterketa.— Ostikolariak.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1935-10-18 | Aixerixa

 208. «Argia».— Ezkontzak.— Agurtu.— Laisterketa.— Mendiola, ill.— Eleizkizunak.— Gudaritzara.— Dabiltzanak.— Jaiotzak.—

  Argia, 1935-10-20 | Aberri, Aixerixa

 209. Laisterketa.— Gure kirola.— Ostikoketa.— Mixio jaia.— Ezkontzak.— «Abaraska» idazle ospatsuari.— Itzaldia.— «Txiki Alai»ri.—

  Argia, 1935-10-27 | Aixerixa, Mirentxu

 210. Laisterkariak.— Gure kirola.— Mixio-eguna.— Ezkontzak atian.— Zar zaritzia.— Dabiltzanak.— Ostikolariak.—

  Euzkadi, 1935-10-27 | Aixerixa

 211. Kisto Gure Errege eguna.— Izpar beltzak.— Eleizakuak.— Ostiko kirola.— Laisterkariak.— Itzaldia.— Lizarriturri.— Batzokian.—

  Argia, 1935-11-03 | Aixerixa, Ixaka

 212. Deun guztien eta animaren eguna.— Au poza...—

  Euzkadi, 1935-11-06 | Aixerixa

 213. Igazi zan igandian, txadon nagusian irakurri ziran ezkondei oneik: Alberdi'tar Joseba, Eibar'ko [...]

  Euzkadi, 1935-11-16 | Aixerixa

 214. Donostia'ra.— Eriotza.—

  Euzkadi, 1935-11-23 | Aixerixa

 215. «Poxpolin».— Bederatzi-urrena.— Euzkel-ixena.— Sabin-aldez.— Aldaketa.— «Ete»ri.— Osakuntza.— Uarra.— Ama sortzez garbia'ren bederatzi-urrenian.—

  Euzkadi, 1935-12-08 | Aixerixa, Mirentxu

 216. Igesi zan igandian bukaera eman zitzaion, Ama Sortzez Garbiaren bederatziurrenari [...]

  Euzkadi, 1935-12-13 | Aixerixa

 217. Begiko osakuntza bat egin dio Albizu'tar Endika begi sendagiliak, Garate'tar Jone emakume [...]

  Euzkadi, 1935-12-20 | Aixerixa

 218. Eskerrak.— Osakuntzak.— Izpar-beltza.— Bide berria.— Pelota.— Ostikolariak.—

  Euzkadi, 1935-12-28 | Aixerixa

 219. Emakumien lan ederra.— Euzkel-izena.— Eleizakuak artuta.— Urte-betetzia.— Eleizkizunak.— Urte barri.—

  Euzkadi, 1936-01-05 | Aixerixa

 220. Auteskundeak.—

  El Día, 1936-01-21 | Aixerixa

 221. Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1936-01-22 | Aixerixa

 222. Elgoibartarra: Gustiok dakizuten bezela datorren larunbatean illa onen ogeta bostean antzezti ederrenatarikoa [...]

  Euzkadi, 1936-01-24 | Aixerixa, Mirentxu

 223. Igaro dira bigarren bira bueltako auteskundiak baketsu [...]

  El Día, 1936-03-06 | Aixerixa

 224. Abertzale zintzo, entzun.—

  Euzkadi, 1936-03-08 | Aixerixa

 225. Bai gure gurasuak dira, gaur omenduko ditugun Oria'tar Jokin, eta Mugurutza'tar Pantzezka [...]

  El Día, 1936-03-22 | Aixerixa

 226. Izpar-beltza.— Ezkon-izparrak.— Jayotza.— Ostikolariak.— Ama Neketua.— Aste deuna.—

  Euzkadi, 1936-04-05 | Aixerixa

 227. Txirrindulariketa.— Ostikolariak.— Eleizakuak.— Izpar-beltza.— Jaunartzia.— Oturuntza bat.— Ezkon-deiak.—

  Euzkadi, 1936-04-24 | Aixerixa

 228. Astarketak.— Auteskundiak.— Lendabiziko Jaun-artzia.— Lana ugarituko oteda?.— Ezkontza-atian.—

  Euzkadi, 1936-05-03 | Aixerixa

 229. Arantzazu'ko Ama Neskutza'ren eñetan uztertu dira, Rezola'tar Joseba, Garate'tar Pidele neskatilla polita [...]

  Euzkadi, 1936-05-09 | Aixerixa

 230. Aberri-eguna.— Abertzale:— Emakume:—

  Euzkadi, 1936-05-30 | Aixerixa

 231. Eleizkizunak.— Bideskundiak.— Sukarrieta'ra.—

  Euzkadi, 1936-06-16 | Aixerixa

 232. «Argia»ren alde.— Ezkontza atian.— Jaiotza.— Nekazariak.— Eresbatza.— Naskaldia.— Udal-batzarra.—

  Euzkadi, 1936-06-20 | Aixerixa

 233. Josu biotz'ganako maitasuna.— Gaste azkarrak.— Jaiotza.— Sukarrieta'ra.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1936-06-24 | Aixerixa

 234. Jai atzeratu.— Izpar beltza.— Eleizkizuna.— Ostikolariak.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1936-06-26 | Aixerixa

 235. Igesi zan igandian, Azkoiti'ko Martitxa baleran izan ziran euzko-jaietan emendik abertzale-talde ederra [...]

  Euzkadi, 1936-07-04 | Aixerixa

 236. Sarasua'ren alde.— Izpar beltza.— Gaste saritua.— Dabiltzanak.— Mendizaliak.—

  Euzkadi, 1936-07-08 | Aixerixa

 237. Zorionak.— Madarixara.— Deun Kepa baleran.— Alkartasunetako gora berak.— Izpar beltza.— Aitzgorri'n.— Aztarketak.— Luistarrak.—

  Euzkadi, 1936-07-17 | Aixerixa

 238. Bildurrik ez.— Izpar beltzak.— Eleizakizunak.—

  Euzkadi, 1936-08-13 | Aixerixa

 239. Eleizakuak.— Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1936-08-15 | Aixerixa

 240. Izpar beltza.— Deun Erroka.— Alberdi erail dute.—

  Euzkadi, 1936-08-21 | Aixerixa

 241. Izpar beltza.— Jaiotza.— Euzko gudariak.— Deun Bartoloma.—

  Euzkadi, 1936-08-29 | Aixerixa

 242. Izpar beltzak.— Euzkel izena.— Eleizakuak.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1936-09-05 | Aixerixa

 243. Euzko-gudariak.— Donokira.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Jaiotza.—

  Euzkadi, 1936-09-13 | Aixerixa