elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

GAIAK / Erlijioa

223 kronika

 1. Luistarrak (koldobidatarrak).— Josu biotza'ren opaz.— Padua'ko Andoni donea.—

  El Día, 1930-06-19 | Aixerixa, Agurtzane

 2. Jaupa berria.—

  El Día, 1930-07-17 | Ixaka, Aixerixa

 3. Elizkizunak.—

  El Día, 1930-09-24 | Aixerixa, Ixaka

 4. Eliz berriak.— Itziar'era.—

  El Día, 1930-10-11 | Ixaka

 5. Itziar'en.—

  El Día, 1930-10-18 | Ixaka

 6. Elizkizunak.— Gaur.—

  El Día, 1930-10-26 | Ixaka

 7. Kristo errege.—

  El Día, 1930-10-30 | Ixaka

 8. Deunoro.— Mixio jaia.—

  El Día, 1930-11-06 | Aberri

 9. Eliz gaiak.— Mixio eguna.—

  El Día, 1930-11-08 | Ixaka

 10. Elizkizuna.— Ilaren lenengo ostirala.—

  El Día, 1930-11-09 | Agurtzane

 11. Misio eguna.— Maria'ren alabak.—

  El Día, 1930-11-19 | Ixaka

 12. Ama miragarriaren omenez.— Luistarrak.—

  El Día, 1930-11-22 | Ixaka

 13. Ama mirarigarriaren jaia.— Jaupa.—

  El Día, 1930-11-26 | Ixaka

 14. Jaupa bat.— Eleizkizuna.—

  El Día, 1930-11-30 | Aixerixa

 15. Sortzez garbiaren bederatziurrena.—

  El Día, 1930-12-13 | Maitxo

 16. Sortzez garbia dan Amaren omenez, oso elizkizun ederrak izan ditugu, baita bederatziurren [...]

  El Día, 1930-12-19 | Ixaka

 17. Klara Donearen eleizan.—

  El Día, 1930-12-20 | Maitxo

 18. Eguberri-Gabon-Urte zarrak ondo igaroak izango dituzu, noski, irakurle [...]

  El Día, 1931-01-03 | Ixaka

 19. Gau-gurtzalliak.—

  El Día, 1931-01-04 | Aixerixa

 20. Jesusen Biotza'ren Elizkizuna.—

  El Día, 1931-01-08 | Maitxo

 21. Luistarrak.—

  El Día, 1931-01-11 | Aberri

 22. Mariaren alabak.— Luistarren berri.—

  El Día, 1931-01-13 | Ixaka

 23. Maria'ren Alabak.—

  El Día, 1931-01-17 | Maitxo

 24. Gau gurtzaliak.—

  El Día, 1931-01-18 | Aixerixa

 25. Luistarrak.—

  El Día, 1931-01-23 | Ixaka

 26. Deun Andoni.— Koldobikatarrak.— Beste batzar bat.—

  Euzkadi, 1931-01-24 | Aberri, Aixerixa

 27. Nere aizpatxo maitiei.—

  El Día, 1931-02-04 | Maitxo

 28. Luistarrak.—

  Euzkadi, 1931-02-11 | Atxolin

 29. Aita Santua (Doipurua)ren eguna.—

  El Día, 1931-02-17 | Ixaka

 30. Gela berria.—

  El Día, 1931-02-28 | Aixerixa

 31. Gela berria.—

  Euzkadi, 1931-03-03 | Aixerixa

 32. Mariaren alabak.— Garizuma.— Gogo-Jardunak.—

  El Día, 1931-03-04 | Ixaka

 33. Eliz-gaiak.—

  El Día, 1931-03-13 | Ixaka

 34. Gogo jardunak.—

  Euzkadi, 1931-03-14 | Aixerixa

 35. Gogo Jardunak.— Koldobikatarrak.—

  Euzkadi, 1931-03-18 | Aixerixa

 36. Gogo-jardunak.— Koldobikatarrak.—

  El Día, 1931-03-20 | Aixerixa

 37. Aste Deuna.— Paskua.—

  El Día, 1931-04-09 | Ixaka

 38. Jaunartzea.—

  El Día, 1931-04-21 | Ixaka

 39. Eleiz gaiak.—

  El Día, 1931-05-06 |

 40. Eliskizuna.—

  Euzkadi, 1931-05-20 | Atxolin

 41. Trinidade.—

  Euzkadi, 1931-05-30 | Aixerixa

 42. Trinidad.—

  Euzkadi, 1931-06-04 | Aixerixa

 43. Eliz gaiak.—

  El Día, 1931-06-09 | Ixaka

 44. Elizkizunak.— Deun Andoni.— Urkiolan.— Koldobikatarrak.—

  Euzkadi, 1931-06-18 | Aixerixa

 45. Koldobikatarrak.—

  Euzkadi, 1931-06-25 | Atxolin

 46. Jaupa bat.— Illeroko Jaun artzea.—

  Euzkadi, 1931-07-04 | Atxolin

 47. Urte betetzea.—

  Euzkadi, 1931-07-07 | Aixerixa

 48. Mirenen alabak.—

  Euzkadi, 1931-07-10 | Atxolin

 49. Elizkizunak.—

  Euzkadi, 1931-07-16 | Atxolin

 50. Karmen'go Ama.—

  El Día, 1931-07-18 | Ixaka

 51. Euzko Langilien Alkartasuna

  El Día, 1931-08-04 | Aixerixa

 52. Eleikizuna.—

  Euzkadi, 1931-08-07 | Aixerixa

 53. Salbadore.— Deun Laurentzi.— Deun erroka.—

  Euzkadi, 1931-08-09 | Aixerixa

 54. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1931-08-12 | Atxolin

 55. Kristo errege.—

  El Día, 1931-10-28 | Aberri

 56. Kistoren eguna.—

  Euzkadi, 1931-10-28 | Aixerixa, Atxolin

 57. Jantzi artzia.—

  Euzkadi, 1931-10-29 | Aixerixa

 58. Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-11-13 | Aixerixa

 59. Koldobikatarrak.—

  Euzkadi, 1931-11-17 | Atxolin

 60. Lekaime berriak.— Ama Miraritzuba.—

  Euzkadi, 1931-12-03 | Aixerixa

 61. Elizgaiak.—

  El Día, 1931-12-04 | Ixaka

 62. Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-12-08 | Aixerixa

 63. Il otoizketa eta jaupa bat.— Eleizkizuna.—

  El Día, 1931-12-12 | Aixerixa

 64. Sortzez Garbia.—

  El Día, 1931-12-15 | Aixerixa

 65. Eleizkixuna.— Josu'ren jayotza.—

  Euzkadi, 1931-12-25 | Aixerixa

 66. Bederatzi urrena.—

  Euzkadi, 1932-01-03 | Aixerixa

 67. Jaunartzia.—

  Euzkadi, 1932-01-10 | Atxolin

 68. Deun Anton.—

  El Día, 1932-01-23 | Aberri

 69. Batzar artezkari berriak.—

  El Día, 1932-02-02 | Aixerixa

 70. Batzar artezkari berriak.—

  Euzkadi, 1932-02-03 | Aixerixa

 71. Josuren Lagundia.—

  Euzkadi, 1932-02-04 | Atxolin

 72. Eleiz gaiak.—

  El Día, 1932-03-11 | Aberri

 73. Itzaldi bat [...]

  El Día, 1932-03-17 | Aberri, Aixerixa

 74. Aste Deuna.— Jaupa bat.—

  Euzkadi, 1932-04-02 | Atxolin

 75. Txaunburu berria.—

  Euzkadi, 1932-04-07 | Aixerixa

 76. Eliz-gaiak.—

  El Día, 1932-04-30 |

 77. Lorak.—

  El Día, 1932-05-14 | Aberri

 78. Loreak.—

  Euzkadi, 1932-05-15 | Aberri

 79. Itziar'era.—

  El Día, 1932-05-29 | Ixaka

 80. Jaupa bat.— Arrate'ra.—

  Euzkadi, 1932-07-08 | Aixerixa, Atxolin

 81. Bederatziurrena.—

  Euzkadi, 1932-07-12 | Aixerixa

 82. Deun Bartoloma jayak.—

  Euzkadi, 1932-08-31 | Aixerixa

 83. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1932-09-18 | Aixerixa, Garbiņe

 84. Bederatzi-urrena.—

  Euzkadi, 1932-09-20 | Aixerixa

 85. Koldobikatarrak.—

  Euzkadi, 1932-09-22 | Aixerixa

 86. Eleizkizunak.—

  El Día, 1932-09-23 | Aberri

 87. Ibiltaldia.—

  Euzkadi, 1932-09-27 | Aixerixa

 88. Agurtza edo errosarioaren jaia ospatu degu igandean [...]

  El Día, 1932-10-07 | Ixaka

 89. Bederatziurrena.— Lendabiziko ostirala.—

  Euzkadi, 1932-11-06 | Aixerixa

 90. Kisto errege eguna.— Animen eguna.—

  Euzkadi, 1932-11-09 | Aixerixa

 91. Sortzez garbia.—

  Euzkadi, 1932-12-04 | Aixerixa

 92. ¡Entzun!.—

  El Día, 1932-12-06 | Aberri

 93. Ama Mirarigilearen omenez.— Gazte luistarrentzat.—

  El Día, 1932-12-09 | Ixaka

 94. Zortzegarbia.—

  Euzkadi, 1932-12-18 | Aixerixa, E. A. B. Lendakaria

 95. Gaugurtzaleak.—

  El Día, 1933-01-01 | Ixaka

 96. Lan ederra.—

  Argia, 1933-01-15 | Mirentxu, Aixerixa

 97. Deun Andoni.—

  Argia, 1933-01-22 | Aixerixa

 98. Ama Domeña.—

  El Día, 1933-01-28 | Ixaka

 99. Kandelatxo eguna jai oizan len [...]

  El Día, 1933-02-05 | Ixaka

 100. Eleizkizunak.—

  Argia, 1933-02-12 | Aixiria

 101. Bederatziurrena.—

  Argia, 1933-02-26 | Mirentxu

 102. Eleizkixuna.—

  Euzkadi, 1933-03-17 | Aixerixa

 103. Atoz eleizara.—

  El Día, 1933-03-18 | Aixerixa

 104. E [...]

  Argia, 1933-03-19 | Mirentxu

 105. Deun Joseba doitzoaren bederatziurrenian jentetza izugarria ibili da txadon nagusian [...]

  El Día, 1933-03-25 | Aixerixa

 106. Deun Joseba.—

  Argia, 1933-03-26 | Mirentxu

 107. Deun Joseba doitsuaren bederatziurrenian jentetza izugarri ibili da txadon nagusian [...]

  Euzkadi, 1933-03-26 | Aixerixa

 108. Bederatziurrena.—

  El Día, 1933-04-01 | Aixerixa

 109. Bederatziurrena.—

  Euzkadi, 1933-04-01 | Aixerixa

 110. Bederatziurrena.—

  Argia, 1933-04-16 | Mirentxu

 111. Aste aundia; aste Deuna igaro degu [...]

  El Día, 1933-04-18 | Ixaka

 112. Aste Deuna.—

  Euzkadi, 1933-04-20 | Aixerixa

 113. Eleizkizuna.—

  El Día, 1933-05-17 | Aixerixa

 114. Orrila'ko lorak.— Josu-Biotza'ren illa.— Jantzi artzia.—

  Euzkadi, 1933-06-04 | Aixerixa

 115. Lorak.— Josu Biotzaren ila.— Jantzi Artzea.—

  El Día, 1933-06-06 | Aixerixa

 116. Eleizkizunak.—

  El Día, 1933-06-16 | Aixerixa

 117. Luistarrak.—

  El Día, 1933-06-20 | Ixaka

 118. Gaugurtzaliak.— Koldobikatarrak.—

  Euzkadi, 1933-07-01 | Aixerixa

 119. Gaugur'tzalleak.— Luistarrak.—

  El Día, 1933-07-02 | Mirentxu

 120. Bederatzi urrena.—

  Euzkadi, 1933-07-09 | Aixerixa

 121. Eleizkizunak.—

  El Día, 1933-07-23 | Aixerixa

 122. Deun Iñaki eguna.—

  Euzkadi, 1933-08-05 | Aixerixa

 123. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1933-08-11 | Aixerixa

 124. Eleizkizuna.— Deun Bartoloma.— Eleizkizunak.—

  Argia, 1933-08-13 | Mirentxu, Aixerixa

 125. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1933-08-22 | Aixerixa

 126. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-09-05 | Aixerixa

 127. Eleizkizunak.—

  El Día, 1933-09-12 | Aixerixa

 128. Elizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-09-12 | Aixerixa

 129. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-09-13 | Aixerixa

 130. Lekaime berria.—

  Euzkadi, 1933-09-27 | Aixerixa

 131. Agurtza.—

  El Día, 1933-09-29 | Ixaka

 132. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1933-09-30 | Aixerixa

 133. Lekaime.—

  Argia, 1933-10-01 | Mirentxu

 134. Koldobikatarrak.—

  El Día, 1933-10-13 | Aixerixa

 135. Luistarrak Donestebe'ra.—

  El Día, 1933-10-14 | Ixaka

 136. Urdaill oneko gizonak [...]

  Argia, 1933-10-15 | Aldaizar, Xapi

 137. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-11-11 | Aixerixa

 138. Bederatziurrena.— Misio eguna.—

  El Día, 1933-11-12 | Aixerixa

 139. Eleikizunak.—

  El Día, 1933-12-02 | Aixerixa

 140. Miren Sortzez Garbiaren bederatziurrena.—

  El Día, 1933-12-13 | Mirentxu

 141. «Centro Catolico».—

  El Día, 1934-01-13 | Aixerixa

 142. —Urte on eta zoriontsu bat opa dizuet ARGIA-ko zuzendari, euskal-idazle eta irakurle [...]

  Argia, 1934-01-14 | Xapi

 143. Gogoñardunak.—

  El Día, 1934-02-10 | Aixerixa

 144. Gogo jardunak.—

  Argia, 1934-02-18 | Mirentxu

 145. Gogo-jardunak.— Gogo jardunak.—

  Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

 146. Gogojardunak.—

  Argia, 1934-03-11 | Aixerixa

 147. Mixioak.—

  Argia, 1934-03-18 | Ixaka, Aberri

 148. Igesi zan igandian uri onetako Andueza-pelota-tokiran, Bergara erkiko Batzokien pelota txapelketa azkenetakuak [...]

  Euzkadi, 1934-03-24 | Aixerixa

 149. Eleiz-gayak.—

  Argia, 1934-03-25 | Xapi

 150. Umien poza.—

  Argia, 1934-04-22 | Mirentxu

 151. Profesa bi.—

  Argia, 1934-05-06 | Aixerixa

 152. Irukoitz.— Profesa bat.— Korpusti.—

  Euzkadi, 1934-06-03 | Aixerixa

 153. Korpus Kristi.— Jesus'en Biotza'ren irurrena.— Koldobika Deunaren bederatziurrena.— Gorpuzti eguna.— Trinidade Txiki.—

  Argia, 1934-06-10 | Mirentxu, Aixerixa

 154. Kistar bezela ospatu dira erritxadonean izan ditugun jaiak [...]

  Argia, 1934-06-17 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 155. Gogojardunak.— Deun Andoni.—

  Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

 156. Irakurgai onen eguna.—

  Argia, 1934-07-01 | Ixaka, Mirentxu

 157. Deun Iñaki.—

  Argia, 1934-08-05 | Aberri, Mirentxu

 158. Bederatzi urrena.—

  Euzkadi, 1934-09-14 | Aixerixa

 159. Mariaren Alabak.— Gazteiz'era.—

  Argia, 1934-09-16 | Mirentxu

 160. Bederatziurrena.—

  Argia, 1934-09-23 | Mirentxu, Praixku

 161. Jaupa bat.—

  Euzkadi, 1934-09-28 |

 162. Agurtza illa.—

  Argia, 1934-10-21 | Mirentxu, Ixaka

 163. Mixio eguna.— Kristo errege.—

  Argia, 1934-10-28 | Mirentxu

 164. Eliz gaiak.—

  Argia, 1934-11-04 | Ixaka, Mirentxu

 165. Eleiz gaiak.— Meza.—

  Argia, 1934-11-11 | Aberri, Mirentxu

 166. Jaupa.— Gaztetxu Batza'k eratuta.—

  Argia, 1934-11-18 | Mirentxu

 167. Luistarrak.—

  Argia, 1934-11-25 | Ixaka

 168. Bederatziurrena.— Profesak.—

  Argia, 1934-12-02 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 169. Sortzez Garbia.—

  Argia, 1934-12-09 | Ixaka, Mirentxu

 170. Nastu ta labur [...]

  Argia, 1934-12-16 | Aixerixa, Ixaka

 171. —Igandez, Oti-belguntza Apostoladukoak izan zituzten illeroko elizkizunak [...]

  Argia, 1934-12-23 | Ixaka, Mirentxu

 172. Ara, emen natorkizu, irakurlia, Gabon-gaubean bertan idatzitako idazkiakin [...]

  Argia, 1934-12-30 | Ixaka, Mirentxu

 173. Igandian.—

  Argia, 1935-01-13 | Mirentxu

 174. Belguntza.— Luistarrak.—

  Argia, 1935-02-24 | Aixerixa, Ixaka

 175. Austerre Eguna.— Mixioak.—

  Argia, 1935-03-03 | Mirentxu, Ixaka

 176. Eleizkizuna.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-03-17 | Aixerixa, Mirentxu

 177. Belguntzak.—

  Euzkadi, 1935-03-23 | Aixerixa

 178. Belguntzak.— Lekaime berria.—

  Euzkadi, 1935-03-31 | Aixerixa

 179. Ordu Deuna.— Aste deuna.—

  Euzkadi, 1935-04-13 | Aixerixa

 180. Ama Nekatsua.—

  Euzkadi, 1935-04-21 | Aixerixa

 181. Aste Deuna eta Berpizkundea.—

  Euzkadi, 1935-04-26 | Aixerixa

 182. Lorak.— Eliz-gaiak.— Jaunartze nagusia.— Mayatzeko lorak.— Ixidor Deuna.—

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 183. Aberri-eguna.—

  Euzkadi, 1935-05-31 | Aixerixa

 184. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1935-06-05 | Aixerixa

 185. Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-06-30 | Mirentxu

 186. Nastu ta labur [...]

  Euzkadi, 1935-07-05 | Aixerixa

 187. Bederatziurrena.— Zorionak.—

  Argia, 1935-07-14 | Mirentxu

 188. Eleizkizunak.— Deun Paul.—

  Euzkadi, 1935-07-20 | Aixerixa

 189. Lekaime.—

  Argia, 1935-08-11 | Mirentxu

 190. Deun Kalare.—

  Argia, 1935-08-25 | Aixerixa

 191. Bederatziurrena.— Arrate'n.—

  Euzkadi, 1935-09-11 | Aixerixa

 192. Arrate'n.— Bederatziurrena.— Luistarrak.—

  Argia, 1935-09-15 | Aixerixa

 193. Luistarrak.— Deuna Kalaren.—

  Argia, 1935-09-22 | Aixerixa, Mirentxu

 194. Itziar'era.—

  Euzkadi, 1935-09-27 | Aixerixa

 195. Mikel Donea.— Agurtza illa.—

  Euzkadi, 1935-10-04 | Aixerixa

 196. Agurtzako jaia.— Jaupa bat.—

  Argia, 1935-10-06 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 197. Zidarrezko estaiak.— Agurtza-igandia.—

  Euzkadi, 1935-10-12 | Aixerixa

 198. Eleizkizunak.— Zidarrezko eztaiak.—

  Argia, 1935-10-13 | Aixerixa, Mirentxu

 199. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1935-10-18 | Aixerixa

 200. Eleizkizunak.—

  Argia, 1935-10-20 | Aberri, Aixerixa

 201. Mixio jaia.—

  Argia, 1935-10-27 | Aixerixa, Mirentxu

 202. Mixio-eguna.—

  Euzkadi, 1935-10-27 | Aixerixa

 203. Kisto Gure Errege eguna.—

  Argia, 1935-11-03 | Aixerixa, Ixaka

 204. Deun guztien eta animaren eguna.—

  Euzkadi, 1935-11-06 | Aixerixa

 205. Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-11-10 | Mirentxu, Egi Luze

 206. Jaupa.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-11-23 | Ixaka, Mirentxu

 207. Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-12-08 | Ixaka, Mirentxu

 208. Bederatzi-urrena.— Sabin-aldez.— Ama sortzez garbia'ren bederatzi-urrenian.—

  Euzkadi, 1935-12-08 | Aixerixa, Mirentxu

 209. Eliz-gaiak.—

  Argia, 1935-12-22 | Ixaka, Mirentxu

 210. Eriotza [...]

  Argia, 1935-12-29 | Mirentxu, Ixaka

 211. Urte-betetzia.— Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1936-01-05 | Aixerixa

 212. Gogo jardunak.—

  Argia, 1936-03-08 | Mirentxu

 213. Ama Neketua.— Aste deuna.—

  Euzkadi, 1936-04-05 | Aixerixa

 214. Jaunartzia.—

  Euzkadi, 1936-04-24 | Aixerixa

 215. Lendabiziko Jaun-artzia.—

  Euzkadi, 1936-05-03 | Aixerixa

 216. Eleizkizunak.— Bideskundiak.—

  Euzkadi, 1936-06-16 | Aixerixa

 217. Josu biotz'ganako maitasuna.—

  Euzkadi, 1936-06-24 | Aixerixa

 218. Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1936-06-26 | Aixerixa

 219. Gogojardunetan.—

  Argia, 1936-06-28 |

 220. San Juan eta San Pedro.—

  Argia, 1936-07-05 | Ixaka, Mirentxu

 221. Luistarrak.—

  Euzkadi, 1936-07-17 | Aixerixa

 222. Eleizakizunak.—

  Euzkadi, 1936-08-13 | Aixerixa

 223. Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1936-08-15 | Aixerixa