elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-06-27

 

Garritza'rentzat arpidea.— Elgoibar'ko Euzko Batzokia zabaldu da jun zan auteskunde egunian Luxuan jauntxo zital batek erositako belarrimotz bat eskilluz tirua jo ta itxutu juan eman dutenak onek dira:

Konde'tar Maxima'k, 1 laurleko; Zabala pelotariak, 2; Olasolo'tar Albontzak, 1; Aranberri'tar Andonik, 0,50; Iriondo'tar Kasik, 1; Larreategi'tar Joseba, 1; X.X., 2; Elortza'tar Erroman, 1; Muxika'tar Imanol, 0,25; Arregi'tar Jon, 0,25; Osoro'tar Martin, 0,50; Txistulari bat, 1; X.X., 2; Aranberri'tar Pantzeska, 0,50; Sarasua'tar Julen, 0,50; Armendia'tar Gilelma, 1; Ansola'tar Joseba, 0,50; Epelde'tar Alberta, 1; Ixaka, 1; Mirentxu, 1; Maitxo, 1; Aberri, 5; Atxolin, 0,50; Aixerixa, 1; Egia'tar Bingen, 2; Egia'tar Markerine, 2; Larreategi'tar Miren, 0,50; «Otarka», 5; Muguruza'tar Erroma, 2; Arriola'tar Baleri, 2; Kos-Mar, 1; Latxa'tar Miren Begoñe, 2; I.Z., 1; X.X., 1; Altuna'tar Kirika, 0,50; Astiasaran'tar Jakinda, 1; Uriguen'tar Luki, 1; Murgitu'tar Jon, 1; Gabilondo'tar Kanuta, 0,55; Ulazia'tar Joseba Erramon, 1; Aranburu'tar Markelin, 0,50; Iriondo'tar Pederika, 1; Andonegi'tar Erromalda, 2; Altuna'tar Paul, 1; Aranburu'tar Danel, 1; Izagirre'tar Peli, 1.

 

Ezkontza.— Txadon nagusian ustertu dira Egia'tar Miren Pantzeske, «Andikano» baserrikua, Albistur'tar Joseba Mirena itziartarra'rekin.

Zorionak.

 

Il otoizketa'k.— Astelenian txadon nagusian egin ziran il-otoizketak Arrillaga'tar Koldobika Mirena animaren alde, irakurliak bai dakite ez biar baten automobilian errekara erori ta il zan. G.B. Il otoizketa bitartian aldare gustietan jaupak eman ziran eta ondoren jaupa nagusia abesturik Perosi'rena jaupagilia izanik il zanaren senditara Laspiur'tar Erroman Gasteiz'ko apaiz ikastetxeko erretoria.

Eleizkizun onetara etorri ziran Eibar, Soraluze, Markina, Zarautz, Azkoiti eta abar ta abar. Koldobika mutil gazte au oso ezaguna zan inguru onetan sendagille gaia eta anai osakuntzak operaziuak egiten.

Bigarren aldiz laguntzen diet atxegabian aren ama alargun dan Elortondo'tar Pantzeskeri, baita bere anai arreba diran Joseba Mirena, Kepa Mirena, Miren (lekaimea'ri) eta Iñaki Mirena, sendagille eta enparau guztieri.

 

Itzaldia.— Gaur gabeko bederatziretan izango da bere biziko itzaldi-aberkoia Azoka eparantzan. Itzaldiak dira Isusi'tar Estepan, elgoibartarrak maitea duten izlari sutsua, Leizaola'tar Josu Mirena aldun-gaia gizon argi ta Jaungoikozalia, eta Linazasoro'tar Karla, «Altzeta» yaina eta bizia.

¡Elgoibartarrak! Guztiok gaur Azoka eparantzara, Euzkadi'ren askatasuna Madrilgo Gobernuai eskatuko duten gizoneri itzak entzutera.

 

Batzoki barri baten zabalkindia.— Elgoibar'ko Euzko Batzoki'ko bazkideak, baita ere beste abertzaliak, jakiñian ipintzen ditugu datorren illan 5'an Zaldibar Bizkai'ko [...] zertzeladak emango dizkizute eta alan guztiok jun bear degu.

 

Azken izparra.— Goian diot gaur gabean izango dala Isusi, Leizaola eta Linazasoro itzaldia gabeko bederatziretan. Baña ikusirik egun ortan peria dala eta guztiak onen itze entzun dezaten aurreratzen dabe zortziretako.

¡Euskaldunak! ¡Katolikuak! Guztiok (...), gizon onen itza aditzera.

 

AIXERIXA