elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

KAZETARIAK / «Mirentxu» (Miren Joaristi)

91 kronika

 1. «Errena»ri.—

  El Día, 1931-05-31 | Mirentxu

 2. Arrua'ko «Maria'ren alaba»ri.— Errena'ri.— «Burdin bide»ri.— «Agiro mendi»ri.—

  El Día, 1931-07-04 | Mirentxu

 3. Azpeitira.— Juan etorriak.—

  El Día, 1932-06-12 | Mirentxu

 4. ¡Eup! Elgoibar eta Azkoitiko anai abertzale zintzoak bere biziko euskal jai ederrenetako [...]

  El Día, 1932-07-06 | Mirentxu

 5. Emengo E [...]

  El Día, 1932-07-13 | Mirentxu

 6. «Ixaka» anai onari.— Matale Deuna.—

  El Día, 1932-07-26 | Mirentxu

 7. Aingerutxo bat zerura.—

  El Día, 1932-09-15 | Mirentxu

 8. Euskal izena.— Mikel zaindariaren egun aundia.—

  El Día, 1932-09-29 | Mirentxu

 9. Gaur, igandia, Abenduaren 18'an J [...]

  El Día, 1932-12-18 | Mirentxu

 10. Antzerki jaia.— Beargin izparrak.— Ezkontza.— Ezkon deiak.— Pelota.— Irakasle berria.— Gora berak.— Naskaldia.— Euzkel izena.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Lan ederra.— E.A.B..—

  Argia, 1933-01-15 | Mirentxu, Aixerixa

 11. Bederatziurrena.— Eriotzak.— Gudaritzara.— Zubieta'ko «Edurne»-ri.— Naparro'ko «Txiki Alai» eta bere laguneri.—

  Argia, 1933-02-26 | Mirentxu

 12. E.A.B.-ren jaya.— Agurtu.— Jel aldezko batzar berritzea.— «Iturri Txiki»-ri.—

  Argia, 1933-03-19 | Mirentxu

 13. Deun Joseba.— Antzerkia.— Errezil'ko «Talo»-ri.— Mendigoizaliak.— Mutriku'ko «Arnope»-ri.— Errenderi'ko «Litargi»-ri.—

  Argia, 1933-03-26 | Mirentxu

 14. Usurbil'en.— Baserritarrak.— Lanera.— R.I.P..— Samin agurra.— «Edurne»-ri.—

  Argia, 1933-04-09 | Mirentxu

 15. Errenderi'ko Kortabitarte'tar Lokadi'ri.— Bederatziurrena.— ¡Euuuup...!.— «Maitxo» idazle alperrari.—

  Argia, 1933-04-16 | Mirentxu

 16. Ezkontza.— Nere lagun «Mirentxu»ri.— Soraluze'ra.— Eriotzak.— «Iturralde»-ri.— Jaiki, jaiki euskotarrak, laster dator eguna.—

  Argia, 1933-04-30 | Maitxo, Mirentxu

 17. ¡¿Eeeeeeup...!!.—

  Argia, 1933-05-21 | Mirentxu

 18. Egitaraua.— Mutriku-ko «Idrole» ta laguneri.— Telletxea-ri.—

  Argia, 1933-05-28 | Mirentxu

 19. Katalanen etorrera.—

  Argia, 1933-06-04 | Mirentxu

 20. Kaixo «Luzear».— Mutriku'ko «Arnope»ri.— Igandean Soraluzen.— Gaztetxo batza.— Itziarko «Itziartxo»ri.—

  El Día, 1933-06-10 | Mirentxu

 21. Euskel idazle abertzaliei.— Soraluze-n.— Goyaz'ko «Arimoya»ri.— Mutriku'ko «Arnope»ri.— «Murugaiñ»eri.—

  Argia, 1933-06-11 | Mirentxu

 22. Lerrotxo bi bakar-bakarrik.—

  Argia, 1933-06-25 | Mirentxu

 23. Jaiotza.— Osakuntza.— Arpidiak.— Gaugur'tzalleak.— Luistarrak.— «Luzear» adiskideari.— Mutil zar «kopradixa»ko idazkari. «Atarrene»ri.— Oiartzun'go Pillipa'ri.— Andoain'go «Patxi»ri.—

  El Día, 1933-07-02 | Mirentxu

 24. «Zorospe»ri.— Emen agurtu ditugu.— Andoain'go «Patxi»ri.—

  El Día, 1933-07-29 | Mirentxu

 25. Argia'ko zuzendari zeran jaun agurgarria agur:.—

  Argia, 1933-07-30 | Batzokiko Batzordeko bat, Mirentxu, Xapi

 26. Eleizkizuna.— Orri beltza.— Antzerki-jaia.— Arrapatu.— Euzkel izenak.— Deun Bartoloma.— Eleizkizunak.— Jaiotza.— Antzerkia.— Ongi etorria.—

  Argia, 1933-08-13 | Mirentxu, Aixerixa

 27. Tolosa-ko «Ik» idazleari.— Mutriku-ko «Arnope»-ri.— Euskel izena.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Etxeratu.—

  Argia, 1933-08-20 | Mirentxu

 28. Euskel izena.— Aingerutxua zerura.— Ezkontza.— Itziar-ko «Itziartxo»-ri.— «Endoya» idazle bikañari bere ezkontza egunean.— Deun Erroka.— Izpar beltzak.—

  Argia, 1933-08-27 | Mirentxu, Aixerixa

 29. «Zorospe»ri.—

  El Día, 1933-09-13 | Mirentxu

 30. Eriotza.— Jaiotza.— Ezkon deiak.—

  Argia, 1933-09-17 | Mirentxu

 31. Izpar beltza.— Euskel izena.— Lekaime.— Zubieta'ko «Edurne»ri.— Izpar ituna.—

  Argia, 1933-10-01 | Mirentxu

 32. Nekez badare.— Gudaritzara.— «Burdin Bide»'ri.—

  El Día, 1933-10-17 | Mirentxu

 33. Jaiotza.— Eriotza.— Dabiltzanak.— Batzokiko txapelketa.— Errezil'ko «Garbiñe»ri.—

  Argia, 1933-10-29 | Mirentxu

 34. Miren Sortzez Garbiaren bederatziurrena.—

  El Día, 1933-12-13 | Mirentxu

 35. Jaiotza.— Orri beltza.— Egutegiak.— Ezkontza.— Juan etorri.— Zorionak.— Antzezlanak.— «Atarrene»ri.—

  Argia, 1933-12-24 | Mirentxu

 36. Itziarko «Itziartxo»ri.— Igandeko irratsaioa.— Oiartzun'go «Mirentxu»ri.—

  Argia, 1934-02-04 | Xapi, Mirentxu

 37. Antzerki jaia.— Mendaroko «Zelai Luze»'ri.— Goyaz'ko «Armoya»ri.— Ezkontzak.— Batzoki'ko pelota txapelketa.— Gogo jardunak.— Izpar beltza.— Jaiotza.—

  Argia, 1934-02-18 | Mirentxu

 38. Telletxea-ri.— Eusko langilliak.— Pelota txapelketa.— Izpar beltza.— Jaiotzak.— Antzerkiak.— Izpar beltza.— Gaxorik.— Jayotza.— Antzerkia.— Zubieta'ko «Edurne»-ri.— Bergara'ko «Iñaxi»-ri.—

  Argia, 1934-02-25 | Aixerixa, Mirentxu

 39. Gogo-jardunak.— Pelota txapelketa.— Gure antzezlariak.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Guda mutillak.— Jaiotzak.— Telletxea'ri.— Azpeiti'ko «Jexuxa»ri.— Euskal izena.— «Basarri» idazleari.— Asteasu'ko «Arantxa»ri.— Gogo jardunak.—

  Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

 40. Euzkel izena.—

  Argia, 1934-04-15 | Aixerixa, Mirentxu

 41. Mutriku'ko «Andoni»ri.— Iribas'ko «Txiki Alai»ri.— Jaiotza.— Euzkel izena.— Umien poza.—

  Argia, 1934-04-22 | Mirentxu

 42. Korpus Kristi.— Jesus'en Biotza'ren irurrena.— Koldobika Deunaren bederatziurrena.— «Atarrene»ri.— Gorpuzti eguna.— Trinidade Txiki.— Zarautzera.— Izpar beltza.—

  Argia, 1934-06-10 | Mirentxu, Aixerixa

 43. Euskel izena.— Gaxorik.— Euskal loteria.— Bermeo'ra.— Ezkontza.— Osakuntza.— Eleizakuak.— Laisterketa.— Abertzale izparrak.—

  Argia, 1934-06-17 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 44. Ezkontza.— Gogojardunak.— Deun Andoni.— Jaiotza.— Izpar-beltza.— Laisterketa.— Ez biarra.— Euskel izena.— Agurtu.—

  Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

 45. Luistarrak.— Irakurgai onen eguna.— San Juan'ak.— Agurtu.— Eriotza.— Asteroko azoka.—

  Argia, 1934-07-01 | Ixaka, Mirentxu

 46. Ezkon deiak.— Eriotza.—

  Argia, 1934-07-08 | Mirentxu

 47. «Arnope» ill.— Agurtu.— Ezkontza bat.— Miss dala ta....— Ernio'ra.— Deun Iñaki.— Euskel-izenak.— Paris'ko «Txinparta»ri.—

  Argia, 1934-08-05 | Aberri, Mirentxu

 48. «Aberri».— Deun Laurentzi.— Gaxorik.— Ezkontza.— Dabiltzanak.—

  Argia, 1934-08-12 | Mirentxu, Ixaka

 49. Erroka Deuna.— Agurtu.— Bartolome jaiak.— Ernio'ra.—

  Argia, 1934-08-26 | Mirentxu

 50. Euskel izena.— Mariaren Alabak.— Gazteiz'era.—

  Argia, 1934-09-16 | Mirentxu

 51. Bederatziurrena.— Jaiotza.— Azkoiti'ko gaztetxuak.— Azoka.—

  Argia, 1934-09-23 | Mirentxu, Praixku

 52. Euzkel izena.— Ezkon deyak.— Deba'ko «Burni Bide»ri.—

  Argia, 1934-09-30 | Mirentxu

 53. Zorionak.— Euskel izena.— Agurtu.— Agurtza illa.— Oporketa.—

  Argia, 1934-10-21 | Mirentxu, Ixaka

 54. Euskel izena.— Eriotza.— Mixio eguna.— Kristo errege.— «Itziartxo»ri.—

  Argia, 1934-10-28 | Mirentxu

 55. Eliz gaiak.— Udala.— Idazle batzarra.— Morrontzara.— Mutriku'ko anai idazliei:.— Antzezlariak.— Eriotzak.— «Endoya»ri.— «Baxarri»ri.—

  Argia, 1934-11-04 | Ixaka, Mirentxu

 56. Agur.— Eleiz gaiak.— Udal berria.— «Altzeta»ri.— Antzokia.— Meza.— Eskerrak.— Ezkontzak.— Jaiotza.— Agurtu.—

  Argia, 1934-11-11 | Aberri, Mirentxu

 57. Jaupa.— Gaztetxu Batza'k eratuta.— Eriotza.— Jaiotza.— Euskel izena.— Antzerkia.— Aingerutxo bat zerura.— Atarrene'ri.—

  Argia, 1934-11-18 | Mirentxu

 58. Antzerkia.— Eriotza.— Txalintxo'ri.— Altzola'ra.— Ezkontzak.— Izpar beltza.— Bederatziurrena.— Profesak.— Ostikoketa.— Mutriku'ra.— Naikua det.—

  Argia, 1934-12-02 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 59. Alzola'n.— Sortzez Garbia.— Eriotza.— Gudaritzara.— Antzerkia.— Gotzontxu bat zerura.—

  Argia, 1934-12-09 | Ixaka, Mirentxu

 60. Jaiotza.— Gaxorik.— Agurtu.— Egutegia.—

  Argia, 1934-12-23 | Ixaka, Mirentxu

 61. Eguarri.— Euskel izenak.— Gaxorik.— Agurtu.— Gabonak igarotzera.— «Idrole»ri.—

  Argia, 1934-12-30 | Ixaka, Mirentxu

 62. San Anton.— Gaxorik.— Ezkontza.— Diru biltzea.— Gure artean.— Urrezko eztaiak.— Izpar beltza.— Igandian.—

  Argia, 1935-01-13 | Mirentxu

 63. Euskel izena.— Eriotzak.— «Ixaka»ri.— Asmaketak potx.— Ongi azaldua.— Asmaketa.—

  Argia, 1935-01-20 | Mirentxu, Ixaka

 64. Bertsolari gudua.— Gaxo.— Izpar berria.— Samin agurra.— Agurtu.— Batzarra.— Ezkontza.—

  Argia, 1935-02-03 | Aberri, Mirentxu, Ixaka

 65. Euskel-izena.— Eriotzak.— Biarritz'era.— «Aberri»ri.— Goiatz'ko «Arantxa»ri.— Krisis?.—

  Argia, 1935-02-17 | Mirentxu

 66. Euskel izena.— Gaxorik.— Eriotza.— Zorionak.— Pelota txapelketa.— Inauteri edo karnabalak.— Austerre Eguna.— Mixioak.—

  Argia, 1935-03-03 | Mirentxu, Ixaka

 67. Asmo txalogarria.— Eleizkizuna.— Jaiotza.— Ezkon deiak.— Autu.— Izpar beltzak.— Naskaldia.— Pelota.— Agurtu.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-03-17 | Aixerixa, Mirentxu

 68. Astian ezkondu diranak.— Jaiotza.— Izpar beltza.— Pelota-txapeltza.— Ostikolariak.— Lorak.— Eliz-gaiak.— Jaunartze nagusia.— Ez bearra.— Agurtuak.— Ezkontza.— Pelota.— Mayatzeko lorak.— Eriotza.— Ixidor Deuna.—

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 69. Agurtu.— Eibar'en.— Eriotza.— Iruña'ra.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-06-30 | Mirentxu

 70. Bederatziurrena.— Zorionak.— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-07-14 | Mirentxu

 71. Lekaime.— Aizkorri'n.— Eriotza.—

  Argia, 1935-08-11 | Mirentxu

 72. Eriotza.— Ezkontza.— Agurtu.— San Antolin.—

  Argia, 1935-09-08 | Mirentxu

 73. Aingerua zerura.— Ostikolariak.— Izpar beltzak.— Oturuntza bat.— Luistarrak.— Deuna Kalaren.— Euzkel izena.— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-09-22 | Aixerixa, Mirentxu

 74. «Mañariko»ri.— Agurtu.— «Lauaxeta»ri.— Uarra.—

  Euzkadi, 1935-09-28 | Mirentxu

 75. In memoriam.— Laisterkariak.— Itziar'era.— Jaiotza.— Ezkontza.— Dabiltzanak.— Agurtu.— Ezkon deia.— Lasarte'ra.—

  Argia, 1935-09-29 | Aixerixa, Mirentxu

 76. Urruzuno ballerakuak.— Deun Mikel.— Agurtzako jaia.— Ostikolariak.— Jaupa bat.— Izpar beltza.— Ezkontzak atian.— Eriotza.— Juan etorriak.—

  Argia, 1935-10-06 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 77. Eleizkizunak.— Deun Mikel balleran.— Ostikolariak.— Gabeko ordubak.— Ezkontzak.— Zidarrezko eztaiak.— Agurtu.— Argia.—

  Argia, 1935-10-13 | Aixerixa, Mirentxu

 78. Laisterketa.— Gure kirola.— Ostikoketa.— Mixio jaia.— Ezkontzak.— «Abaraska» idazle ospatsuari.— Itzaldia.— «Txiki Alai»ri.—

  Argia, 1935-10-27 | Aixerixa, Mirentxu

 79. Euskel izena.— Bederatziurrena.— Gaxorik.— Agurtu.— Errezilla.— Eusko Abesbatza.— Ezkon deya.— Lotsagarria.—

  Argia, 1935-11-10 | Mirentxu, Egi Luze

 80. Euskel egutegia.—

  Argia, 1935-11-17 | Mirentxu

 81. Egun oroigarria.— Euskel izena.— Jaupa.— Antzerkia.— Donostira.— Irrasaioa.— Bederatziurrena.— Bazkaria.—

  Argia, 1935-11-23 | Ixaka, Mirentxu

 82. Sabin aldez.— Agurtu.— Euskel izena.— Osakuntza.— Bederatziurrena.— Poxpolin.—

  Argia, 1935-12-08 | Ixaka, Mirentxu

 83. «Poxpolin».— Bederatzi-urrena.— Euzkel-ixena.— Sabin-aldez.— Aldaketa.— «Ete»ri.— Osakuntza.— Uarra.— Ama sortzez garbia'ren bederatzi-urrenian.—

  Euzkadi, 1935-12-08 | Aixerixa, Mirentxu

 84. Eliz-gaiak.— E.A.B..— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-12-22 | Ixaka, Mirentxu

 85. Eriotza.— Zorionak.— E.A.B.— Euzkadi'ko.—

  Euzkadi, 1935-12-27 | Mirentxu

 86. Eriotza.— «Poxpolin».— Osakuntza.—

  Argia, 1935-12-29 | Mirentxu, Ixaka

 87. Elgoibartarra: Gustiok dakizuten bezela datorren larunbatean illa onen ogeta bostean antzezti ederrenatarikoa [...]

  Euzkadi, 1936-01-24 | Aixerixa, Mirentxu

 88. Gogo jardunak.—

  Argia, 1936-03-08 | Mirentxu

 89. Naste borraste.— Gaixorik.— Jaiotza.— Sevilla-ra.— Ernio-n.— «Larreko»ri.—

  Argia, 1936-04-12 | Ixaka, Mirentxu

 90. Aberri-eguna.— Eriotzak.—

  Argia, 1936-06-07 | Mirentxu

 91. San Juan eta San Pedro.— Eriotza.— Ezkontza.—

  Argia, 1936-07-05 | Ixaka, Mirentxu