elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-05-30

 

Itzaldia.— Gaur gabeko itzaldia Elgoibar'ko: Euzko Batzokian «Txindurri». Ermukua'ren gain dago. Guzti guztiok dakizute oso sutsua dala etzaldiak egiten eta guztiok etorri gabeko bederatziretan beroni entzutera.

 

Jaiotza.— Mutiko bat eduki dute Astigarraga'tar Ricardo'k eta emaztiak. Zorionak.

 

Trinidade.— Biar igandez ospatuko da uri onetan Trinidade eguna, oste asko daki egun oietan emen izaten uri guztia bete da dirua eramateko tramakuluz bada emen «tio-bibo» txurrerira eta abar.

 

Naskaldija.— Emen agurten degu Irun'dik etorrita Yeregi'tar Joseba apaiz gurgarria.

 

AIXERIXA