elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

URTEAK / 1934

52 kronika

 1. Goierriko txori bat mokoka.— Euskal izena.— Gora berak.— Izpar beltza.— Agindua.— Ez biarra.—

  El Día, 1934-01-09 | Aixerixa

 2. Eskar ugariak.— Izpar beltza.— «Centro Catolico».— Artesanos.— Jel Batzokian.— Antzerkia.— [...] de la fe.— Deun Andoni egunian.— Euzkadi.— Ezkontzak.— Naskaldia.—

  El Día, 1934-01-13 | Aixerixa

 3. —Urte on eta zoriontsu bat opa dizuet ARGIA-ko zuzendari, euskal-idazle eta irakurle [...]

  Argia, 1934-01-14 | Xapi

 4. Andoni Abad Deuna.— Izpar beltza.— Deia.— Txapelketa.—

  El Día, 1934-01-26 | Aixerixa

 5. Itziarko «Itziartxo»ri.— Igandeko irratsaioa.— Oiartzun'go «Mirentxu»ri.—

  Argia, 1934-02-04 | Xapi, Mirentxu

 6. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Deun Agate.— Pelota txapelketa.— Gogoñardunak.— Antzerkia.—

  El Día, 1934-02-10 | Aixerixa

 7. Ezkontzak.— Atzeratu.— Pelota txapelketa.—

  El Día, 1934-02-16 | Aixerixa

 8. Antzerki jaia.— Mendaroko «Zelai Luze»'ri.— Goyaz'ko «Armoya»ri.— Ezkontzak.— Batzoki'ko pelota txapelketa.— Gogo jardunak.— Izpar beltza.— Jaiotza.—

  Argia, 1934-02-18 | Mirentxu

 9. Telletxea-ri.— Eusko langilliak.— Pelota txapelketa.— Izpar beltza.— Jaiotzak.— Antzerkiak.— Izpar beltza.— Gaxorik.— Jayotza.— Antzerkia.— Zubieta'ko «Edurne»-ri.— Bergara'ko «Iñaxi»-ri.—

  Argia, 1934-02-25 | Aixerixa, Mirentxu

 10. Gogo-jardunak.— Pelota txapelketa.— Gure antzezlariak.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Guda mutillak.— Jaiotzak.— Telletxea'ri.— Azpeiti'ko «Jexuxa»ri.— Euskal izena.— «Basarri» idazleari.— Asteasu'ko «Arantxa»ri.— Gogo jardunak.—

  Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

 11. ¿Ni «entxufe» billa?.— ¿Txandaka?.— Gogojardunak.— Pelota txapelketa.— Eleizakuak.—

  Argia, 1934-03-11 | Aixerixa

 12. Emen gera.— «Txiki Alai»-ri.— Antzezkizuna.— Pelota txapelketa.— Erretira.— Mixioak.— Gazteiz'era.— «Anastaxio»ri.—

  Argia, 1934-03-18 | Ixaka, Aberri

 13. Igesi zan igandian uri onetako Andueza-pelota-tokiran, Bergara erkiko Batzokien pelota txapelketa azkenetakuak [...]

  Euzkadi, 1934-03-24 | Aixerixa

 14. Eleiz-gayak.— Kaxo «Burni Bide».— ¿«Maitxo»k zergatik idazten ez duan?.—

  Argia, 1934-03-25 | Xapi

 15. Euzkel izena.—

  Argia, 1934-04-15 | Aixerixa, Mirentxu

 16. Mutriku'ko «Andoni»ri.— Iribas'ko «Txiki Alai»ri.— Jaiotza.— Euzkel izena.— Umien poza.—

  Argia, 1934-04-22 | Mirentxu

 17. Profesa bi.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Antzerkia.— Ezkontza.—

  Argia, 1934-05-06 | Aixerixa

 18. ¿Altzola'ra gaur?.—

  Argia, 1934-05-13 | Ixaka

 19. Jai aberkoyak.— Itzaldi bat.— Ostikolariak.— Izpar-beltzak.— Euzko-nekazariak.— Antxitxiketa.—

  Euzkadi, 1934-05-13 | Aixerixa

 20. Irukoitz.— Profesa bat.— Jayotzak.— Aberri-aldez.— Mikelete-asterketak.— Arakin berria.— Korpusti.—

  Euzkadi, 1934-06-03 | Aixerixa

 21. Korpus Kristi.— Jesus'en Biotza'ren irurrena.— Koldobika Deunaren bederatziurrena.— «Atarrene»ri.— Gorpuzti eguna.— Trinidade Txiki.— Zarautzera.— Izpar beltza.—

  Argia, 1934-06-10 | Mirentxu, Aixerixa

 22. Euskel izena.— Gaxorik.— Euskal loteria.— Bermeo'ra.— Ezkontza.— Osakuntza.— Eleizakuak.— Laisterketa.— Abertzale izparrak.—

  Argia, 1934-06-17 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 23. Euzkel-izena.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Ariñaketa bat.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1934-06-17 | Aixerixa

 24. Ezkontza.— Gogojardunak.— Deun Andoni.— Jaiotza.— Izpar-beltza.— Laisterketa.— Ez biarra.— Euskel izena.— Agurtu.—

  Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

 25. Luistarrak.— Irakurgai onen eguna.— San Juan'ak.— Agurtu.— Eriotza.— Asteroko azoka.—

  Argia, 1934-07-01 | Ixaka, Mirentxu

 26. Ezkon deiak.— Eriotza.—

  Argia, 1934-07-08 | Mirentxu

 27. Deun Laurentzi [...]

  Argia, 1934-07-22 | Bertako Bat

 28. Izpar-beltza.— Jayotzak.— Paul'dar Bingen.—

  Euzkadi, 1934-07-24 | Aixerixa

 29. «Arnope» il zaigu.— Ezpatadantzariak.— Lapurreta.— «Aberri».— Gure Eresbatza.— Eskontza atian.— Jayotzak.— Izpar beltza.— Elgeta'ra.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1934-07-28 | Aixerixa

 30. «Bertako Bati»-i erantzuna.—

  Argia, 1934-07-29 | Zapelaitza

 31. «Arnope» ill.— Agurtu.— Ezkontza bat.— Miss dala ta....— Ernio'ra.— Deun Iñaki.— Euskel-izenak.— Paris'ko «Txinparta»ri.—

  Argia, 1934-08-05 | Aberri, Mirentxu

 32. «Aberri».— Deun Laurentzi.— Gaxorik.— Ezkontza.— Dabiltzanak.—

  Argia, 1934-08-12 | Mirentxu, Ixaka

 33. «Bartoluak» datoz.—

  Argia, 1934-08-19 | Ixaka

 34. Erroka Deuna.— Agurtu.— Bartolome jaiak.— Ernio'ra.—

  Argia, 1934-08-26 | Mirentxu

 35. Uriko jayak.— Uarra.—

  Euzkadi, 1934-09-01 | Aixerixa

 36. Euzkel-izena.— Jayotzak.— Bederatzi urrena.— Notario berria.— Dabiltzanak.— Udal-gabe.— Mendaro'n euzkel izena.—

  Euzkadi, 1934-09-14 | Aixerixa

 37. Euskel izena.— Mariaren Alabak.— Gazteiz'era.—

  Argia, 1934-09-16 | Mirentxu

 38. Igaraberia arrapau.— Jayotzak.— Ikastolak zabaldu.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1934-09-22 | Aixerixa

 39. Bederatziurrena.— Jaiotza.— Azkoiti'ko gaztetxuak.— Azoka.—

  Argia, 1934-09-23 | Mirentxu, Praixku

 40. Jaupa bat.—

  Euzkadi, 1934-09-28 |

 41. Euzkel izena.— Ezkon deyak.— Deba'ko «Burni Bide»ri.—

  Argia, 1934-09-30 | Mirentxu

 42. Zorionak.— Euskel izena.— Agurtu.— Agurtza illa.— Oporketa.—

  Argia, 1934-10-21 | Mirentxu, Ixaka

 43. Euskel izena.— Eriotza.— Mixio eguna.— Kristo errege.— «Itziartxo»ri.—

  Argia, 1934-10-28 | Mirentxu

 44. Eliz gaiak.— Udala.— Idazle batzarra.— Morrontzara.— Mutriku'ko anai idazliei:.— Antzezlariak.— Eriotzak.— «Endoya»ri.— «Baxarri»ri.—

  Argia, 1934-11-04 | Ixaka, Mirentxu

 45. Agur.— Eleiz gaiak.— Udal berria.— «Altzeta»ri.— Antzokia.— Meza.— Eskerrak.— Ezkontzak.— Jaiotza.— Agurtu.—

  Argia, 1934-11-11 | Aberri, Mirentxu

 46. Jaupa.— Gaztetxu Batza'k eratuta.— Eriotza.— Jaiotza.— Euskel izena.— Antzerkia.— Aingerutxo bat zerura.— Atarrene'ri.—

  Argia, 1934-11-18 | Mirentxu

 47. Batzarrera.— Luistarrak.— Antzerkiak.— Sabin'en oroiz.—

  Argia, 1934-11-25 | Ixaka

 48. Antzerkia.— Eriotza.— Txalintxo'ri.— Altzola'ra.— Ezkontzak.— Izpar beltza.— Bederatziurrena.— Profesak.— Ostikoketa.— Mutriku'ra.— Naikua det.—

  Argia, 1934-12-02 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 49. Alzola'n.— Sortzez Garbia.— Eriotza.— Gudaritzara.— Antzerkia.— Gotzontxu bat zerura.—

  Argia, 1934-12-09 | Ixaka, Mirentxu

 50. Nastu ta labur.—

  Argia, 1934-12-16 | Aixerixa, Ixaka

 51. Jaiotza.— Gaxorik.— Agurtu.— Egutegia.—

  Argia, 1934-12-23 | Ixaka, Mirentxu

 52. Eguarri.— Euskel izenak.— Gaxorik.— Agurtu.— Gabonak igarotzera.— «Idrole»ri.—

  Argia, 1934-12-30 | Ixaka, Mirentxu