elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-03-04

 

¡Euuup!.— Altzola, Mendaro, Deba, Azkoiti, Azpeiti, Soraluze, Bergara, Eibar era Ermua'ko abertzaleri izpar atsegingarri bat emateko bidian arkiten naiz.

Aspaldian iñoiz bezela Elgoibar'en ez gera batzaldu inguru onetako abertzaliak, eta or nun emengo Emakume Abertzale Batzakuak inguruko abertzaliak batzeko eguna ipiñi dien.

Il onen 12'an arratsaldeko lau terdietako antolatu digute itzaldi aberkoi benetako bat; itzaldia izango da «Kaminero»ko pelota toki estalpian, euria egiñagaitik ezta itzaldia galduko.

Itz egiteko aukeratu dira gingañeko bizkaitar izlari diran Basaldua'tar Kepa eta Zubia'tar Igone anderea.

Albo urietako izparkariok ¡Jaiki! eta jakiñ erazi ezparringi bitartez elgoibarren abertzaliok batzeko eguna il onen 12'an izango dala.

 

AIXERIXA