elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Argia, 1933-02-12

 

Aurtengo urterako batzar artezkari berriak.—

JEL BATZOKIA

Lendakari: Gabilondo'tar Agapita.

Idazkari: Arriola'tar Erroka.

Diruzai: Gabilondo'tar Silbin.

Batzar lagunak: Konde Ormaetxea'tar Maxima, Argarate'tar Ixaka, Ulazia'tar Joseba Erramon.

ZABALKUNDE BATZAKUAK

Lendakari: Osoro'tar Gotzon.

Idazkari: Andonegi'tar Erromalda.

Batzar lagunak: Epelde'tar Alberta, Elortza'tar Erramon, eta Muxika'tar Joseba Mirena.

ORFEON LAGUN ONAK

Lendakari: Gabilondo'tar Ipolita.

Orde: Manterola'tar Andoni.

Idazkaria: Gabilondo'tar Silbin.

Orde: Arriola'tar Joseba.

Diruzai: Ezenarro'tar Erroman.

Batzar lagunak: Muguruza'tar Lazar, Arrien'tar Purtazi, Goiartzun'tar Laurentzi.

Liburu ikustaliak: Santxes'tar Ipolita, Zubiaurre'tar Agustin.

OLA UGAXABENA

Lendakari: Alkorta'tar Todor.

Orde: Estarta'tar Euloji.

Idazkari: Peñalba'tar Joseba.

Dirutzai: Loilo'tar Luki.

Batzar lagunak: Iribarren'dar Justa, Irusta'tar Jon, Basko'tar Bitoren, Arrillaga'tar Andoni.

 

Gudari.— Euzkadin eta Españan igarotzera dijuazen guda mutil izen errenkadia: Larrea'tar Markelin, Etxeberria'tar Imanol, Juaristi'tar Gillelma, Egia'tar Gumer, Lizundia'tar Joseba, Lizundia'tar Toma, Aurelio Albarez, Alzibar'tar Joseba.

 

Izpar beltzak.— Zeruratu dira iru urteko mutiltxo bat, San Martin'tar Erroke eta Uzin'tar Marzela'rena.

Jaio ta beriala Untzilla'tar Erroman, eta Ondarre'tar Katalin'en mutikua.

Jaunaren besoetan ill dira Garate'tar Elixabete 80 urtekua eta Uzin'tar Maureze 77 urtekua. (Goian begoz). Laguntzen diegu atsegabian sendikoeri.

 

Ezkontza.— Jun zan larunbatian, Ermua'n, uztartu ziran Gorriti'tar Kepa elgoibartar mutil gaztia ta Ermua'ko neskatil polita dan Bergaretxe'tar Elizalde. Zorionak.

 

Eleizkizunak.— Jun zan larunbat eta igandian, illeroko eleizkizuna Gaugurtzalleak egin zuten.

Igandian asi ziran Deun Joseba'ren zazpi igandiak.

 

Jaiotza.— Aurtxo bat izan dute Etxaniz'tar Plazido eta bere emazteak «Antxuzita-goiko» baserriakuak. Zorionak.

 

AIXIRIA