elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1936-04-24 | Gizartea - Gaixoaldiak | Euzkadi, 1936-09-05
Euzkadi, 1936-08-15

 

Eleizakuak.— Artuta arkitzen da, Urain'dar Jagoba (Alkorta-Txariduna).

 

Eleizkizunak.— Kalare deuneko lekaimiak, beren Zaindaria eguna jaupa-nagusi abestuarekin ospatu dute, España'n sortu dan matxinada madarikatu au dala bidez. Goi Jaunan naia izango alda ba laister bukaera izan diten gauzak beren bide onera etorri ditezen.

Datorren igandian Erroka deuna degu, eta baleran eleixatxo polita ere bai, ta bertan izango da jaupa-nagusi abestua goizeko amarretan.

 

AIXERIXA