elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1933-01-08 | Gizartea - Irakaskuntza | Euzkadi, 1933-09-30
Euzkadi, 1933-04-11

 

Astarketak.— «Artes Oficios» deitzen dioten ikastelau bai ostiralez urte ontako astarketak izan ziran.

 

Azoka.— Datorren astian azoka izango da asteazkenian urtengo eguna ostegun Deun Egun bantu dalako ¡Baserritarrak! or jakiñian ipiñi.

 

Naskaldia.— Igandian emen izan gendun Azpeitiar apaiz gaste dan Azpiazu'tar Iñaki.

Egun batzuk gaxo egon ondoren bere lanetan asi da. Barandiaran'dar Joseba mikelete kabua.

Bilbao'ko «[...]» ikastolan denbora aldia igarota etorri dira «Ixaka» euzkel-idaslia eta Epelde'tar Alberta emengo Euzko-Langiliak bialduta egondu dira.

 

AIXERIXA