elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-03-26

 

Osakuntzak.— Arrilaga'tar Iñaki Mirena'ren sendagilliak egin dio ebaketa operazio bat, bizia cancer'rana. Soraluze'tar Andoni «Upei» Goitxi'ko aitonari, baita ere este-sobre apendicitis'ena, Kruselegi'tar Simone «Juaristi Aundi»ko neskatilia'ri.

 

Eleikizakuak.— Artuta arkitzen da Aranberri'tar Liberete «Unastei-Errota»ko amona.

 

Auteskundiak.— Alderdi askotakuak ari dira batzarrak egiten, auterlari kandidatorik euzko abertzaliak besterik ez dute jarri; eta biar (J.L.) euzko alderdiko auterlarien erreskada azalduko degu.

 

AIXERIXA