elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-10-28

 

Eusko Nekatzari Bazkuna'kueri deia.— Dei egiten zaie Elgoibar'ko Eusko Nekatzari Bazkuneko baserritar bazkideari, gaur larunbat peri eguna, arratsaldeko lau terdietan, izango dan batzarrera eldutzako iñork ere utzegin gabe «Sindicato Catolico Agricola» aretora, bertan bazkun onek aurrera jarraitzeko Batza Arteskaria autu bear da Gobierno civil'etik etorri dan arauderi irakurri ondoren Baxordia.

 

AIXERIXA