elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-09-17

¡¡Madarixara!!

 

Aupa mutilak. ¡Goazen mendira! Gazteak gaituk. ¡Jai diagu! Ots apur bat sakelean ateratzeko aña txanpon badiagu... Gurea dek Euzkadi. ¡Goazen mendira! ¡Aupa! Ara soñulariak, ara ezpatadantzariak, ara neskatilak, ara oñezkoak...

¡Goazen gora, mutilak! Meza nagusi ederra, eleizan, itzaldi egokia plazan, bazkari galanta ostatuan, erromeri ta ezpatadantza, danborra emen, txilibitua an, suzko-ziriak aidian, ti-ta indarrez egiñaz, irrintziak, pozezko garraziak, alaitasuna mendia beteaz.

¡Goazen Madarixa'ra mutilak!

 

ABERRI