elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-08-03

 

Eskerrak mila ta mila esker euzkal idazle guziai, batez ere «Mirentxu» ta «Maitxo»ri mutil zar oni arrika egiteko modua egin dutelako.

Elgoibar'ko abertzaliai gerrikoagatik, gaztetxoai musuzapi polita ta [...] lore txorta eskeñi zidatelako.

¡Au idazten duan idazkortza berria! ¡onelakorik! axukre koxkorra ta [...] baño ere goxoago [...] egiten du onek ingi edo paperen gañian ¡Au gauraren gauza eman didate idazleok! ¡ñooo! onelako ixtrumentua arrapatu izan bagendu guk garai batian makiña bat lerro geiago idatziko genun, ta kurioxuago.

Emendik aurrera idazkortza onekin naita naiez goxo goxo idatzi biar. ¡Bearko!

Berriz ere eskerrak ba, ta urren arte.

 

ABERRI