elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-05-27

Emakume Abertzale Batza'ren azkundia

OARRAK

 

Goizeko amaiketan izango da jaupa abesturik Perossi'ren-brebia, erbesteko dakitenak jun litezke abestera.

 

* * *

 

Emakume Abertzalieri diegu biar apaindutzeko beren leiuak abertzale estalki edo kolgadurekin. Benetan erakutzi bear dezute gaur aberrian gando maitasuna, ez balio paparrian ikurra erabiltzia. ¡Gora emakumien biotzak!

 

* * *

 

¡Abertzaliak! biarko jai orretan, ez zaizutela nolanaiko deadarrik egin, diardarrekin ez da Agerria egiten.

 

* * *

 

Erbesteko abertzaliak berekin ekarri litezke eusko ikurriña.

 

* * *

 

Oturantza nai dutenak, deitu ditezke gaur bertan egunaz 15'garren urrutizkiñera.

 

* * *

 

Abertzale guztiok txiki ta aundi, eguardian jun bear degu katalan abertzalieri ongi etorria egitera.

¡Ez gero aiztu abertzale elgoibarlaria!

 

* * *

 

Agur abertzaliak biar arte.

 

AIXERIXA