elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-03-28

 

Gure antzeslariak.— oituta dauden bezela, igandian ere oso txalotuak izandu dira gure antzeslari, (nik ezin eman nioteke mallarik) baña bai gurenda aundia eduki zutela ain ederki bota zuten Soraluze'ko Lete'tar Joseba'ren «Gurutzepe» antzerkia.

Zorionak guren antzeslarien, batez ere egiliari.

Eta lendabiziko elgoibartai poxpoliñe zer? ederki ta ederki antzeski aretua bete beterik zeguan eta guztieri atzegin zitzaoten zer gauza polita abobates esaten zuten (ala izan ere oso polita) elgoibartarrok atzerenguan izandu giñan arazo onetzaz, ezkerrak Laborda'tar Erramon apaiz gurgarriari, beraren ikasbidia degu.

 

Antzeslari eri.— Errexada bestieri lan eragitia; Baña... ¿ez teritxozue «Gurutzepe» antzerki ederra eta aukeratua agertzia jai egun baten 8 1-2 zortziterdietako jaupa ondoren baserritarreri batetik euskerazkua eta auteskundietako ikasbidekua izango letzakela?

«Ez dago alako itzaldirik, gañera ez det uste ukatuko lukenik gure olerkari diran Uriguen'tar Keman eta Gabilondo'tar Lontzik. Itzalditxo bat ere ez litzake txar etorriko nere ustez.

Poza eman bear diegu gure benetako anaieri, baserritarrak dira oraindik benetan abertzalien anaiak, berak gordetzen dituzte gure asaba zarren oiturak eta poza eman bear zaiote bereri.

Antzeslari baxordiak du itza.