elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

PERTSONAK / Jaka, Andoni
 1. [...] ; bertan itzaldi sutxua eta euskera egoki egokian Jaka'tar Antonio apaizak egiñ zuan. [...]

  El Día, 1932-10-07 | Ixaka

 2. [...] ikusgai lizunkeriak ikusten ibili ziralako, Jaka'tar Joseba Andoni apaizak. [...]

  El Día, 1933-07-23 | Aixerixa

 3. [...] ziran Donestebe'n egin zan batzar nagusian, Jaka'tar Andoni apaiza zuzendari zutela. [...]

  El Día, 1933-10-21 | Aixerixa

 4. [...] Haller eta «Ave Maria» Perossi'rena. Jaka'tar Antonio apaizak, egin zuan inkintza oso ederra, eta [...]

  El Día, 1930-10-11 | Ixaka

 5. [...] Agurtza ere izan genun. Itzaldi ederra Jaka-Arana'tar Antonio apaizak. Ibildeun bikaña. «Agur [...]

  El Día, 1930-10-26 | Ixaka

 6. [...] a Mirarigarria eta gexoetxe'ko lekaime langilliak Jaka'tar Andoni apaizak. [...]

  Euzkadi, 1931-12-03 | Aixerixa

 7. [...] ereserkija juaz lagunduta. Jaupagilia Jaka'tar Andoni apaiza zan. Itzaldia Belaustegi'tar Pantzeska [...]

  Euzkadi, 1932-10-05 | Aixerixa

 8. [...] abestu zan «Angelis»ena. Jaupagile Jaka'tar Andoni, laguntzen Opekua'tar Estanisla, Onaindia'tar [...]

  Euzkadi, 1933-08-22 | Aixerixa

 9. [...] a junak dira, Urrestarazu'tar Keperin txaunburua, Jaka'tar Andoni apaiza. [...]

  Euzkadi, 1934-09-14 | Aixerixa

 10. [...] txaunburua, lagun Onaindia'tar Kelestin eta Jaka'tar Andoni. Perossi'ren Brearra abestu zuten oso ederki, [...]

  Euzkadi, 1935-06-05 | Aixerixa

 11. [...] Goizian jaupa nagusi abestu ederra, itzaldia Jaka'tar Andoni apaizak oso garbi ta ederki azaldu zuan Bingen [...]

  Euzkadi, 1935-07-20 | Aixerixa

 12. [...] Keperin laguntzale, Opakua'tar Estanis eta Jaka'tar Andoni. Itzaldi benetakua eta gure ele garbi maitean [...]

  Euzkadi, 1935-07-27 | Aixerixa

 13. [...] jaupa jaun artze ta itzaldi beren buru dan Jaka'tar Andoni'k egin da. [...]

  Euzkadi, 1935-09-18 |

 14. [...] degu Ama Neketuaren bederatziurrenean. Tamala! Jaka'tar Andoni jaunak itzaldi ederra egin zigun. [...]

  Euzkadi, 1936-04-05 | Aixerixa

 15. [...] n Jauna agirian zala. Jesus'ganako itzaldi ederra Jaka'tar Andoni apaiz gastiak zuzendu zigun. [...]

  Euzkadi, 1936-06-24 | Aixerixa

 16. [...] zan, Bartoloma'ren bizitza edeki azaldu zuan Jaka'tar Andoni apaiz gastiak. [...]

  Euzkadi, 1936-08-29 | Aixerixa

 17. [...] emalle Jaka'tar Andoni, laguntzalle Opakua'tar Estanisla ta [...]

  Argia, 1933-08-27 | Mirentxu, Aixerixa

 18. [...] ozte asko dabil. Gaur bukaera izango da, Jaka'tar Andoni apaiz jaunak itzaldia eginda. [...]

  Argia, 1935-09-22 | Aixerixa, Mirentxu

 19. [...] nagusian eta azkenengo egunean itzaldia Jaka'tar On Antonio jaupariak zuzendu zigun, euskera eder, itz [...]

  Argia, 1936-04-12 | Ixaka, Mirentxu

 20. [...] onespena izan degu, lagunduaz eren itzaldiekin Jaka'tar Antonio eta Onaindia'tar Zelestino, erriko apaizak, oso e [...]

  El Día, 1931-12-04 | Ixaka

 21. [...] Estanisla'k. Geroko egunetan egingo dute Jaka'tar Andoni'k, eta Ezeiza'tar Joseba Andoni'k. Eta gaur Ama S [...]

  El Día, 1931-12-08 | Aixerixa