elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

BASERRIAK / Zabale
 1. [...] Artuta oso gaizki dago Egia'tar Jone, «Zabale» basetxeko amona. [...]

  El Día, 1933-06-06 | Aixerixa

 2. [...] — Beste bat Zabaleta'tar Ildepontza eta bere emazte Ojanguren'dar [...]

  El Día, 1933-06-16 | Aixerixa

 3. [...] alde, ta uste osoa degu orainguan ere esku zabalekuak izango gerala. Ala izan dedila. [...]

  El Día, 1933-08-11 | Abertzale

 4. [...] Deun Laurentzi baxatxonuan ezkondu ziren, Zabaleta'tar Imanol «Amoskai» basarriko [...]

  El Día, 1933-12-26 | Aixerixa

 5. [...] dago Narbaiza'tar Andrea, Azkoiti'ko «Zabaleta» azpiko baserrikua. [...]

  Euzkadi, 1931-01-24 | Aberri, Aixerixa

 6. [...] uztertu ziran Lizundia'tar Bisente eta Zabaleta'tar Pilar «Ibarrerrota» [...]

  Euzkadi, 1931-05-20 | Atxolin

 7. [...] Joseba Koldobika; Arrieta Usabe'tar Mikel; Zabaleta Oxanguren'tar Joseba, Anzola Zigarraga'tar [...]

  Euzkadi, 1931-08-09 | Aixerixa

 8. [...] ere Zabaleta'tar Joseba Mirena eta Etxebarria'tar Koldobika [...]

  Euzkadi, 1931-09-27 | Aixerixa

 9. [...] Andoni, Osoro Larrañaga'tar Felisa, Zabaleta Etxeberria'tar Sabin Justa (euzkel izenduna) [...]

  Euzkadi, 1931-10-11 | Aixerixa

 10. [...] Neskatilla bat eduki dute Zabaleta'tar Telespor, eta bere emaste Barrenetxea'tar J [...]

  Euzkadi, 1932-01-03 | Aixerixa

 11. [...] Mikel (G.B.). Bergara erriko bide zabaletako (sobrestante) izana. [...]

  Euzkadi, 1932-04-07 | Aixerixa

 12. [...] Koldobika Sagunto'ko minetako injenerua, Zabaleta'tar Miren neskatilla politakin. Zorionak [...]

  Euzkadi, 1932-11-06 | Aixerixa

 13. [...] mutrikuar mutil gastiai Bergaretxe'tar Miren «Zabale» baserriko neskatilia. Zorionak. [...]

  Euzkadi, 1932-12-04 | Aixerixa

 14. [...] Artuta oso txarto arkitzen da Egia'tar Jone «Zabala» basa-etxeko amona. [...]

  Euzkadi, 1933-06-04 | Aixerixa

 15. [...] Urbieta Ugarteburu'tar Pakunda (Mindaro'kua); Zabaleta Pagola'tar Augustin (Mendaro'ko) [...]

  Euzkadi, 1935-10-18 | Aixerixa

 16. [...] Bigene'rekin. Intxausti'tar Joseba mutikua Zabaleta'tar Koldobike «Ibarre-errota»ko [...]

  Euzkadi, 1935-10-27 | Aixerixa

 17. [...] e Imanole motrikuarrarekin; Intxausti'tar Joseba, Zabaleta'tar Koldobike'rekin; Arriola'tar Kepa, [...]

  Euzkadi, 1935-11-16 | Aixerixa

 18. [...] — Aspaldian gaxo arkitzen zan Egia'tar Jone Zabale baserrikua, Jaunak berenganatu du. G.B. [...]

  Euzkadi, 1936-04-24 | Aixerixa

 19. [...] emengo Deun Erroka eta Deun Kepa baleretako bide zabalen gain. Izpar onak ekarri omen dituzte. Pozten [...]

  Euzkadi, 1936-07-04 | Aixerixa

 20. [...] izena.— «Amuskatei» basarriko Zabaleta'tar Joxe Mari'k eta bere emaztiak izan duten [...]

  Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

 21. [...] n arreragatik. Bereziak berriz, pelota tokia esku zabalez eman diguten jabeai. Eskerrik asko guztioi eta e [...]

  Argia, 1935-04-14 | Ixaka, Aberri

 22. [...] Urbieta'tar Ilari (Mendaro'ko Billalekua); Zabaleta'tar Agustin, (Mendaro, Moxua'nekua); [...]

  Argia, 1935-10-20 | Aberri, Aixerixa

 23. [...] Bixenta'rekin eta Intxusti'tar Jose, Zabaleta'tar Luisa, «Ibarre» errotakuarekin. Z [...]

  Argia, 1935-10-27 | Aixerixa, Mirentxu

 24. [...] Oñederra'tar Anjel eta Pranzisko, «Zabaleta» basarriko aita semeak. Lenbailen osatzia [...]

  Argia, 1936-04-12 | Ixaka, Mirentxu

 25. [...] da benetan, lan egitea. ¡Bai biotz zabaleko emakumiok! ¡zuek zerate aberrearen [...]

  El Día, 1931-12-26 | Ixaka