elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

BASERRIAK / Osoro
 1. [...] Deun Iñaki egunean bataiatua izan da Osoro'tar Bartoome abertzalearen alaba berri bat. [...]

  El Día, 1932-08-04 | Aixerixa

 2. [...] elizaz ezkondu dira Arriaga'tar Urbano eta Osoro'tar Maria Agustina. [...]

  El Día, 1932-09-24 | Ixaka

 3. [...] batzordeak dira: Osoro'tar Gotzon; Andonegi'tar Romualdo; Epelde'tar [...]

  El Día, 1933-01-28 | Ixaka

 4. [...] — Bere gaxo aldia igarota kalean ikusi degu Osoro'tar Nasariok, Banco Guipuzcoano'ko artezlaria, [...]

  El Día, 1933-03-07 | Aberri

 5. [...] Aurtxo bat izan dute, Osoro'tar Balendin eta Larrañaga'tar Miren [...]

  El Día, 1933-06-16 | Aixerixa

 6. [...] — Donosti'ratu dira Osoro'tar Andone anderea bere seme alabekin. [...]

  El Día, 1933-07-23 | Aixerixa

 7. [...] Muxika'tar Joseba Mirena, Elorza'tar Erramon eta Osoro'tar Gotzon. [...]

  El Día, 1934-01-13 | Aixerixa

 8. [...] Muxika'tar Imanol, 0,25; Arregi'tar Jon, 0,25; Osoro'tar Martin, 0,50; Txistulari bat, 1; X.X., 2; [...]

  Euzkadi, 1931-06-27 | Aixerixa

 9. [...] ederra egin zuten txalo aundiak irabazirik Osoro'tar Nazari alkate izana, eta Gabilondo'tar [...]

  Euzkadi, 1931-07-07 | Aixerixa

 10. [...] Jazinta, 1; Gorostiza'tar Toma, 0,25; Osoro'tar Pantzeska, 1; Etxeberria'tar Pernanda, 0,50; [...]

  Euzkadi, 1931-07-10 | Atxolin

 11. [...] daude jai aldi eder an gertatu zuan batzorde Osoro'tar Gotzon «Aberri», Andonegi'tar [...]

  Euzkadi, 1931-08-04 | Aixerixa

 12. [...] l edo uri ontako Gexotxean ill da 86 urte zituala Osoro Garate'tar Jone «Armaitxa-Goiko» [...]

  Euzkadi, 1931-08-07 | Aixerixa

 13. [...] r Higinio, Arrillaga Larrañaga'tar Andoni, Osoro Larrañaga'tar Felisa, Zabaleta Etxeberria' [...]

  Euzkadi, 1931-10-11 | Aixerixa

 14. [...] dira Azpeitia'tar Joseba Etxezuri'kua, eta Osoro'tar Bitori gizona. [...]

  Euzkadi, 1931-10-18 | Aixerixa

 15. [...] nagusian irakurri dira lendabiziko ezkon deia, Osoro'tar Kepa, eta Arluziaga'tar Pelisa'k. Aurrez [...]

  Euzkadi, 1931-12-25 | Aixerixa

 16. [...] itzai eramanik Learisti'tar Kepa jaubia, eta Osoro'tar Balendin abatetxekua. [...]

  Euzkadi, 1932-02-03 | Aixerixa

 17. [...] ere Osoro'tar Joseba Iñaki. [...]

  Euzkadi, 1932-02-10 | Atxolin

 18. [...] ikusketa «feria»'ra jun da, Osoro'tar Nazari emengo Banco Gipuzkoano'ko zuzendaria. [...]

  Euzkadi, 1932-03-13 | Aixerixa

 19. [...] Urte bete zuala zeruratu da «Osoro-Txiki» baserriko Pantzeske Salusten eta [...]

  Euzkadi, 1932-09-22 | Aixerixa

 20. [...] bustartu ziran Ariñaga'tar Urban eta Osoro'tar Augustiñ «Olaro»ko [...]

  Euzkadi, 1932-09-27 | Aixerixa

 21. [...] ... benetakoak bakarrik; eskumakoak. Udalburu dan Osoro'tar Nazario an ikusi degu jaupan. [...]

  El Día, 1930-11-26 | Ixaka

 22. [...] <-0GE-Uztertu ziran txadon nagusian Osoro'tar Joseba «Kurutzalei» baserriko [...]

  Euzkadi, 1932-11-23 | Aixerixa

 23. [...] Arriola'tar Baleri auturik, eta ordezko Osoro'tar Gotzon «Aberri». [...]

  Euzkadi, 1932-12-04 | Aixerixa

 24. [...] ;aki izen polita ezarririk. Amabitzi izandu ziran Osoro tar Gotzon «Aberri ospetsuba, eta [...]

  Euzkadi, 1932-12-18 | Aixerixa, E. A. B. Lendakaria

 25. [...] Artuta arkitzen da, Osoro'tar Josebe «Etxeberri-Guen» baserriko a [...]

  Euzkadi, 1933-01-01 | Aixerixa

 26. [...] Jaunaren besoetan il dira uri onetan, Osoro'tar Josebe «Etxeberri-Guen» baserrikua; [...]

  Euzkadi, 1933-01-08 | Aixerixa

 27. [...] Osoro'tar Jagoba (Muxilo), 4 laurleko. [...]

  Euzkadi, 1933-08-22 | Aixerixa

 28. [...] ere beste batekin sendia geitu zayote Osoro'tar Jon, eta bere emaste Barrenetxea'tar Jone [...]

  Euzkadi, 1933-09-01 | Aixerixa

 29. [...] Aur bat izan dute Osoro'tar Jon eta bere emaste Barrenetxea'tar Jone'k. Z [...]

  Euzkadi, 1933-09-05 | Aixerixa

 30. [...] aldun (apoderau) autu zan autorkis eta orde Osoro'tar Gotzon. [...]

  Euzkadi, 1933-09-13 | Aixerixa

 31. [...] dute Barandiaran'dar Abundi'k eta bere emaste Osoro'tar Margaritte'k. [...]

  Euzkadi, 1934-07-28 | Aixerixa

 32. [...] Osoro'tar Joseba - Agirregomezkorta'tar Josebe, [...]

  Euzkadi, 1934-09-01 | Aixerixa

 33. [...] — Bilbao'tik, etorrita emen agurtau degu, Osoro'tar Luke anderea. [...]

  Euzkadi, 1934-09-22 | Aixerixa

 34. [...] «Urkiola» baserriko neskatilia. Osoro'tar Erroka Zoraluze'ko txaunburuak ezkon-berrien [...]

  Euzkadi, 1935-05-15 | Aixerixa

 35. [...] Uri onetan uztertu da, Kortaberria'tar Laurentze «Osoro» baserriko neskatilla, eibartar gaste batekin. [...]

  Euzkadi, 1935-09-27 | Aixerixa

 36. [...] bigarren (Bion) basetxeko Kepa'k; irugarren, Osoro'tar Julen (Iruñagalik'kua). [...]

  Euzkadi, 1935-10-12 | Aixerixa

 37. [...] barrruan igarotzeko elgoibartar mutil onek Osoro Agirregomezkorta'tar Pantzeska [...]'kua, [...]

  Euzkadi, 1935-10-18 | Aixerixa

 38. [...] Ander, eibartarra, Arrieta'tar Miren'ekin; Osoro'tar Joseba Agustin, Aranberri'tar Bizgene'rekin; [...]

  Euzkadi, 1935-11-16 | Aixerixa

 39. [...] «Peli», Osoro'tar Martin. [...]

  Euzkadi, 1935-11-22 | Ekaitza

 40. [...] zintzo (Munandi'ko) Etxaniz'tar Imanol eta Osoro'tar Alexander'ek izan duten mutiko jayo berriari [...]

  Euzkadi, 1935-11-23 | Aixerixa

 41. [...] urian Jauna'ren besoetan ilda Etxeberrian Osoro'tar Arkade, 31 urteko emengo alabatxo on-ona [...]

  Euzkadi, 1936-07-04 | Aixerixa

 42. [...] zala, Osoro'tar Joseba'k (Burutzalai). [...]

  Euzkadi, 1936-07-17 | Aixerixa

 43. [...] besoetan, luzaro gaxo egon ondoren, il zan Osoro'tar Bitor 74 urte zituala. G.B. Laguntzen diegu a [...]

  Argia, 1933-01-15 | Mirentxu, Aixerixa

 44. [...] Osoro'tar Gotzon. [...]

  Argia, 1933-02-12 | Aixiria

 45. [...] u bere anka erren da guzti mutil zarren lendakari Osoro'tar Gotzon «Aberri»-k. ¡Ai [...]

  Argia, 1933-04-16 | Mirentxu

 46. [...] Alabatxo bat izan dute Alberdi'tar Inazio eta Osoro'tar Josebe «Austakon» baserrikuak. [...]

  Argia, 1933-08-20 | Mirentxu

 47. [...] Maximi, 1; Astiazaran'tar Jakinda, 0,50; Osoro'tar Pantzeska, 0,50; Andonegi'tar Enomalda, 0,50; [...]

  El Día, 1931-01-30 | Aberri

 48. [...] tximistargi etxeko amona. Baita ere Osoro'tar Bitoren, baña ongiratzen omen dijua. P [...]

  Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

 49. [...] <-0GJ-—Alabatxo bat izan dute, Osoro'tar Eusebi eta bere emazte Agirrebeña'tar [...]

  Argia, 1934-04-15 | Aixerixa, Mirentxu

 50. [...] ta mutiko bakoitzak eduki dituzte Osoro'tar Joseba eta Arrillaga'tar Eusebe [...]

  Argia, 1934-05-06 | Aixerixa

 51. [...] Alabatxo bat izan dute, Osoro'tar Kepa'k ta Arluzea'tar Felisa'k. Zorionak. [...]

  Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

 52. [...] «Urkiola Txiki»ko mutilla ta «Osoro Txiki»ko neskatillarenak ta Kortaberria'tar [...]

  Argia, 1934-07-08 | Mirentxu

 53. [...] —Mutriku'ra Osoro'ren Untzueta'tar Terese bere seme ta [...]

  Argia, 1934-08-12 | Mirentxu, Ixaka

 54. [...] ta Markina Etxeberriko Goenaga'tar Patxi, ta Osoro'tar Juan ta Albizu'tar Paskuala, Bilboko [...]

  Argia, 1935-02-03 | Aberri, Mirentxu, Ixaka

 55. [...] Elizakuak artuta arkitzen dira Osoro'tar Paula, «Antxuxita azpi»ko andria [...]

  Argia, 1935-03-03 | Mirentxu, Ixaka

 56. [...] Epelde, Manterola, Eizagirre, Astiazaran, Osoro ta Arriola'tarrak oso ederki. [...]

  Argia, 1935-04-14 | Ixaka, Aberri

 57. [...] o baterako ba du berea. Len bai len, sendatu bide osoro. [...]

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 58. [...] liteke batzordeko (Komisio) diran gizon onei, Osoro'tar Kasimiro, Muxika'tar Juan eta Osoro'tar [...]

  El Día, 1931-02-28 | Aixerixa

 59. [...] #171;Biiñ» basetxeko Juan, irugarren, Osoro'tar Julian. [...]

  Argia, 1935-10-13 | Aixerixa, Mirentxu

 60. [...] n bear duten elgoibartar mutil gaztien errezkada: Osoro'tar Pantzezka (Irizabaleta-kua). Iriondo'tar [...]

  Argia, 1935-10-20 | Aberri, Aixerixa

 61. [...] —Mutriku'tik Osoro'tar Pantzezka Mirena. [...]

  Argia, 1935-11-10 | Mirentxu, Egi Luze

 62. [...] apaiz gai Agustin'i ta bere osaba Soraluze'ko Osoro'tar On Roke'ri; ta, zuri, irakurle, Aitagure bat [...]

  Argia, 1936-07-05 | Ixaka, Mirentxu

 63. [...] Rekalde [...]'tar Elisabete; Muguruza Osoro'tar Bernabé. [...]

  El Día, 1931-11-13 | Aixerixa

 64. [...] Justo; Garate Iriondo'tar Josefa'kin; Arana Osoro'tar Jose, Albarez Fernandez Maria Blanka'kin; [...]

  El Día, 1931-12-08 | Aixerixa

 65. [...] iriak, itzai eramanik [...]'tar Kepa jaubia, eta Osoro'tar Balentin Abatotxe'kua. [...]

  El Día, 1932-02-02 | Aixerixa