elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

BASERRIAK / Ansola
 1. [...] Andonegi'tar Erromalda, txistulari jatorra dan Ansola'tar Josebakin mutil koxkorran poz ta alaitasunak [...]

  El Día, 1932-12-06 | Aberri

 2. [...] egiten etorri dan lana izanda. Txistua, Ansola'tar Peli'k jo eta Andonegi'tar Erromaldak [...]

  El Día, 1933-06-01 | Ixaka

 3. [...] «Agur jaunak» jo zuten txistulari Ansola'tar anai jatorrak, pa-pun su-egazkiñ edo [ [...]

  El Día, 1933-12-09 | Ixaka

 4. [...] su ziriak ere aidian ikusi giñuzen. Ansola anaiak ere beti bezela beren txistuakiñ [...]

  El Día, 1933-12-13 | Mirentxu

 5. [...] osakuntza egin da oso ongi arkitzen da Ansola'tar Luziano (Azkue). Pozten gera ta laister arte [...]

  El Día, 1933-12-19 | Aixerixa

 6. [...] eta «Joxepantoni» bakoizketa Ansola'tar Jone andereñuaren gain egon zan. [...]

  El Día, 1934-01-26 | Aixerixa

 7. [...] mutil gaztien erreskada: Axuria'tar Josu, Ansola'tar Pantzeska, Ansola'tar Erramon, Aranberri'tar [...]

  El Día, 1936-01-21 | Aixerixa

 8. [...] lagunak, Beristain'tar Sekundin, Ansola'tar Peli, Arregi'tar Jon, eta Gabilondo'tar [...]

  Euzkadi, 1931-01-24 | Aberri, Aixerixa

 9. [...] 72 urtekin il da Ansola'tar Santi «Azkue» baserriko oso gaxo [...]

  Euzkadi, 1931-03-27 | Aixerixa

 10. [...] Julen, 0,50; Armendia'tar Gilelma, 1; Ansola'tar Joseba, 0,50; Epelde'tar Alberta, 1; Ixaka, 1 [...]

  Euzkadi, 1931-06-27 | Aixerixa

 11. [...] Iglesias Mendata'tar Eladi, Ambrosio [...], Ansola'tar Apolone. [...]

  Euzkadi, 1931-10-11 | Aixerixa

 12. [...] Purdentzi arakeñak eta bere emaste Ansola'tar Blase'k. Zorionak. [...]

  Euzkadi, 1931-12-25 | Aixerixa

 13. [...] r Estepan, Beruedo'tar Pelagi, Unzueta'tar Laxar, Ansola'tar Joseba. [...]

  Euzkadi, 1932-02-03 | Aixerixa

 14. [...] Andone'k. Beste semetxo bat izan dute Ansola'tar Pantzeska eta bere emaste Zigorraga'tar [...]

  Euzkadi, 1932-09-18 | Aixerixa, Garbiņe

 15. [...] lagunak, Ansola'tar Joseba, Mugerza'tar Pilipa, Leyaristi'tar [...]

  Euzkadi, 1933-03-03 | Aixerixa

 16. [...] — Altza Errera'ra jun dira Ansola'tar Gumersinda bere semiekin. [...]

  Euzkadi, 1933-09-01 | Aixerixa

 17. [...] Ansola'tar Joseba Mirena. [...]

  Euzkadi, 1933-09-05 | Aixerixa

 18. [...] Ansola'tar Erramon. [...]

  Euzkadi, 1934-09-01 | Aixerixa

 19. [...] Epelde'tar Alberta, Andonegi'tar Erromalda, Ansola'tar Joseba, Konde Isasmendi'tar Amantzi'k. [...]

  Euzkadi, 1935-04-26 | Aixerixa

 20. [...] gure lagun ereslari (musikuak) diran, Ansola Joseba, Peli Koldobika beren aita Lauren buru [...]

  Euzkadi, 1935-07-20 | Aixerixa

 21. [...] mutil gastien erreskada Axuria'tar Josu, Ansola'tar Pantzeska, Ansola'tar Erramon, Aranberri'tar [...]

  Euzkadi, 1936-01-22 | Aixerixa

 22. [...] Mari «Amizti» basarriko maiorazkua eta Ansola'tar Joseba txistulari ospatsua. [...]

  Argia, 1933-02-26 | Mirentxu

 23. [...] Diruzai: Bilbao'tar Julen. Batzar-lagunak: Ansola'tar Joseba, Mugerza'tar Pillipa ta Leiaristi'tar [...]

  Argia, 1933-03-05 | Aixerixa

 24. [...] zazpi eguneko aingerutxo bat eta Ansola'tar Franzisko ta Zigorraga'tar Eujeni'ren mutiko [...]

  Argia, 1933-08-27 | Mirentxu, Aixerixa

 25. [...] bere gudaritza egin ondoren etxeratu zaigu Ansola'tar Joseba «Zanboliñ» [...]

  Argia, 1933-10-29 | Mirentxu

 26. [...] beltza.— Goiko Jaunak Bereganatu du Ansola'tar Bentura «Etxabe» serenuaren ama. [...]

  Argia, 1934-02-18 | Mirentxu

 27. [...] 1; Arregi'tar Jone, 0,25; Oria'tar Jokin, 1; Ansola'tar Joseba, 0,50. Orain arte 2,80. [...]

  El Día, 1931-01-30 | Aberri

 28. [...] e morrosko eder bat izan dute bigarren alkate dan Ansola'tar Jon eta Arrieta'tar Kepe'k. Zorionak [...]

  Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

 29. [...] Txiki»ko mutilla «Olazabal»ko Ansola'tar Sotera'renak. [...]

  Argia, 1934-07-08 | Mirentxu

 30. [...] k egonda osatzen asi zaigu Badiola'tar Alexander, Ansola basarriko mutil gaztia. Poztutzen gera ta [...]

  Argia, 1935-01-13 | Mirentxu

 31. [...] Ansola'tar Jose. [...]

  Argia, 1935-02-03 | Aberri, Mirentxu, Ixaka

 32. [...] ostegunean ezkondu ziran Badiola'tar Lorentxo, «Ansola»ko mayorazkua, Arakistain'dar Teodora [...]

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 33. [...] botatzen bi aldiz txapeldun izandu zan Ansola'tar Juan, gaur Azkue'ko etxejauna, emengoa da. [...]

  Argia, 1935-08-18 | Aberri

 34. [...] — [...] baserriko atxeko jauna, Ansola'tar Santiago, il da 66 urtekin. G.B. Elizkizun [...]

  El Día, 1931-03-28 | Ixaka

 35. [...] Balanzategi'tar Jose Ramon. Urrengo aldate, Ansola'tar Juan. Urrena, Iribarren'tar Justo. [...]

  El Día, 1931-05-12 | Euzko langile bat

 36. [...] u giñuzan. Patxiko eta lagun, Eibar'ko eta Ansola'tar Peli txistulariak jota. Baita ere itz neurtu [...]

  El Día, 1931-08-04 | Aixerixa

 37. [...] Estepan, Bernedo'tar [...], Unzueta'tar Laxar, Ansola'tar Joseba. [...]

  El Día, 1932-02-02 | Aixerixa