bibli elkartea

Testamendu Zaharra
Sarrera orokorra
HasieraHas
JalgitzaJal
LevitarrenaLv
ZenbakiakZen
DeuteronomioaDt
JosueJos
EpaileakEp
1 Samuel1 Sm
2 Samuel2 Sm
1 Erregeak1 Erg
2 Erregeak2 Erg
IsaiasIs
JeremiasJr
EzekielEz
OseasOs
JoelJl
AmosAm
AbdiasAb
JonasJon
MikeasMi
NahumNa
HabakukHab
SofoniasSo
AgeoAg
ZakariasZa
MalakiasMl
SalmoakSal
JobJb
Erran ZaharrakEr
RutRt
Kantarik EderrenaKt
KoheletKoh
Nigar KantakNk
EsterEst
DanielDn
EsdrasEsd
NehemiasNe
1 Kronikak1 Kro
2 Kronikak2 Kro
Liburu Deuterokanonikoak
Ester grekoaEst gr
JuditJdt
TobitTb
1 Makabearrak1 M
2 Makabearrak2 M
ZuhurtziaZu
Ben SirakSi
BarukBa
Jeremiasen gutunaJr gt
Daniel grekoaDn gr
Testamendu Berria
Sarrera orokorra
MatiuMt
MarkMk
LukLk
JoaniJn
Apost. EgintzakEg
ErromatarreriErm
1 Korintoarreri1 Ko
2 Korintoarreri2 Ko
GalaziarreriGa
EfesoarreriEf
FilipoarreriFlp
KolosarreriKol
1 Tesalonikarreri1 Ts
2 Tesalonikarreri2 Ts
1 Timoteori1 Tm
2 Timoteori2 Tm
TitoriTt
FilemoniFlm
HebrearreriHeb
JakobeJk
1 Petri1 P
2 Petri2 P
1 Joani1 Jn
2 Joani2 Jn
3 Joani3 Jn
JudaJu
ApokalipsiaAp


Elizen arteko
BIBLIA
Lapurtarrez
Bila PASARTEA     Bila HITZA
Pasartea:   

Ikusteremua zabaldu