elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

PERTSONAK / Onaindia, Zelestino
 1. [...] jaunak eman zuan jaupa. Eta itzaldia egin zuan Onaindia'tar Kolestin jaunak; beti bezela egoki ta garbi gure euskera e [...]

  El Día, 1932-07-26 | Mirentxu

 2. [...] Urrestarazu'tar Keperin txaunburua, lagundurik Onaindia'tar Kelestin eta Iaka'tar Andoni apaizak ziran. [...]

  El Día, 1933-05-30 | Aixerixa

 3. [...] 20, Maria'ren Alaba taldeak artezkari Onaindia'tar Zelestino apaiza zutela oso egoki abestu zuten Goikoetxea a [...]

  El Día, 1930-09-24 | Aixerixa, Ixaka

 4. [...] txaunburua, lagundurik Etxabeguren'tar Mikel eta Onandia'tar Kelestin apaizak. Itzaldi jator eleizkorra eta euzko [...]

  Euzkadi, 1931-07-29 | Aixerixa

 5. [...] abestuaz Izkintza oso sutsu euskeraz Onaindia'tar Zelestino apaizak egin zuan eta azkena eman zitzaion [...]

  El Día, 1930-10-30 | Ixaka

 6. [...] 24'an Kanpos'tar Saturnino jaunak, 25'ean, Onaindia'tar Zelestino jaunak, eta 26'ean Opakua'tar Estanislao jaunak. [...]

  El Día, 1930-11-22 | Ixaka

 7. [...] Onaindia'tar Zelestino apaizak eman du, eta txauneskin ots ederrik jo [...]

  El Día, 1930-11-26 | Ixaka

 8. [...] il ziran abertzalien animen-aldez. Jaupagilia Onaindia'tar Kelestin izanik. [...]

  Euzkadi, 1932-12-01 | Aixerixa

 9. [...] Onandia'tar Kelestin (Zelestino) zan, eta gure organista dan [...]

  El Día, 1930-11-30 | Aixerixa

 10. [...] .) uri ontako txadon nagusiko apaiz gurgarria dan Onaindia'tar Kelestin. Laguntzen diogu atzegabian sendi gustiari batez- [...]

  Euzkadi, 1933-01-01 | Aixerixa

 11. [...] Jaka'tar Andoni, laguntzen Opekua'tar Estanisla, Onaindia'tar Selestin. Itzaldia Opakua'tar Estanisla'k. Bukatzian [...]

  Euzkadi, 1933-08-22 | Aixerixa

 12. [...] 'tar Saturnin'ak. Itz aldi sakon bat zuzendu zuan Onaindia'tar Kelestin'ek. Au bukatzeko gorpuzgin «reliquia» m [...]

  Euzkadi, 1934-07-24 | Aixerixa

 13. [...] Urrestarazu'tar Seperin, txaunburua, lagun Onaindia'tar Kelestin eta Jaka'tar Andoni. Perossi'ren Brearra abestu z [...]

  Euzkadi, 1935-06-05 | Aixerixa

 14. [...] agirian jarririk; Itzaldi eder bat zuzendu zigun Onaindia'tar Zelestino jaun argi ta azkarrak. Gauza Tamalgarria da bai b [...]

  El Día, 1931-01-08 | Maitxo

 15. [...] eta itzaldi edebat beren gain egiñik Onaindia'tar Kelestin apaizak. Jaunaren altzuan itxoen deigun ba, [...]

  Euzkadi, 1935-11-06 | Aixerixa

 16. [...] eta elizkizunak izan zuten, eren buru dan Onaindia'tar Zelestino'k itzaldia egiñaz menpetasunaren [...]

  El Día, 1931-01-13 | Ixaka

 17. [...] dira ba Miren Alabak beren zuzendari dan Onaindia'tar Kelestin'ek. [...]

  Euzkadi, 1936-05-09 | Aixerixa

 18. [...] n txaunburua, laguntzen. Opakua'tar Estanisla eta Onaindia'tar Kelestin. Itzaldia, Opakua'tar Estanisla'k egin zuan. [...]

  Euzkadi, 1936-08-21 | Aixerixa

 19. [...] Andoni, laguntzalle Opakua'tar Estanisla ta Onaindia'tar Kelestin. [...]

  Argia, 1933-08-27 | Mirentxu, Aixerixa

 20. [...] Miren alabak Ama txit garbiari, beren buru dan Onaindia'tar Zelestino Jaunaren zotzaren agindupean. [...]

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 21. [...] abestuko dituzte Miren alabak il guzian Onaindia'tar Kolestin jauna zuzendari dutela. [...]

  El Día, 1931-05-06 |

 22. [...] , lagunduaz eren itzaldiekin Jaka'tar Antonio eta Onaindia'tar Zelestino, erriko apaizak, oso egoki mintzatuaz. [...]

  El Día, 1931-12-04 | Ixaka

 23. [...] arratsaldian lauretan Gogojardunak (ejerzizioak) Onaindia'tar Kelestin Miren Alaba'ren buruak bereri. [...]

  El Día, 1931-12-08 | Aixerixa